• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

TWO OVER ONE


Two Over One Briç Sistemi


Two Over One, SAYC Briç sisteminin üzerine inşa edilmiştir. Temel konuşmalar aynıdır, belirli faklılıkları vardır ve konvansiyon olarak daha geniş bir yelpaze kullanır. Dolayısıyla bu sistemi çalışmak için öncelikle Standard American Yellow Card sistemini biliyor olmak gerekir.

Bu sistemin SAYC’a göre en önemli farkları;

  • Her pozisyonda 5 parça majör açışı yapar.
  • 1 seviyesinde renk açış üzerine sıçramasız 2 seviyesinde renk cevabı kesinlikle manş forsingidir. Mesela        1 Kör üzerine 2 Karo gibi. 12+ Onör Puanı ve 5 parça majör yada 4 parça minör ile konuşulabilir. Ancak rakip 1 Kör açışı üzerine örneğin 2 Trefl ile araya girerek konuşmayı 2 seviyesine çıkardıysa, bu durumda     2 Karo cevabı manş forsingi olarak algılanamaz. Yada minör açış üzerine rakip 1 Pik ile araya girerse 2 Karo ve 2 Kör cevapları manş forsingi değildir. Konuşma SAYC’de olduğu gibi natürele döner.
  • Dolayısıyla 1 seviyesinde majör açışlarında 1 Sanzatu cevabı 1 tur için forsingdir, 6-12 puan gösterir, açış rengine desteği inkar etmez. Açıcının ve Cevapçının ikinci konuşmalarını tablolarla açıklamaya çalışalım.
ıcı
Cevapçı
ıcı
ıklama
1 Pik
1 SA
2 Pik
3 Pik
2 Kör
3 Kör,Karo,Trefl
2 Karo
2 Trefl
2 SA
12-15 OP, 6 parça
16+ OP, 6 parça
12-18 OP, 4+ parça
19+ OP, 4+ parça
12-18 OP, 3+ parça, 4 parça Kör yok
12-18 OP, 2+ parça, 4 parça Kör yok
18-19 OP dengeli
1 Kör
1 SA
2 Kör
3 Kör
2 Pik
3 Karo,Trefl
2 Karo
2 Trefl
2 SA
12-15 OP, 6 parça
16+ OP, 6 parça
17+ OP, 4 parça
19+ OP, 4+ parça
12-18 OP, 3+ parça, 4 parça Pik olabilir
12-18 OP, 2+ parça, 4 parça Pik olabilir
18-19 OP dengeli

Açıcının natürel ikinci konuşmaları üzerine konuşmalar puanlara göre natürel devam eder. Açıcının 2 Minör ikinci konuşması üzerine konuşmaları da bir örnek üzerinde aşağıdaki tablodan inceleyelim.

ıcı
Cevapçı
ıcı
Cevapçı
ıklama
1 Pik
1 SA
2 Trefl
Pas
2 Renk
2 Pik
2 SA
3 Trefl
3 Pik
3 Renk
4 Pik
6-9 OP 5+ Trefl, 2 parça Pik yok
6-9 OP 5+ parça, 2 parça Pik yok
6-9 OP 2+ parça
10-12 OP, 3 parça Pik yok
10-12 OP, 5+ parça
10-12 OP, 3+ parça Pik
10-12 OP, 6+ parça
10-12 OP, 3+ parça Pik, + dağılım puanı
  • 1 seviyesinde minör açışlara 1 Sanzatu cevabı forsing değildir, çünkü 1 seviyesinde 6+ puanla gösterilebilecek 4 parça bir majör renk bile olmadığına göre forsing anlamını yitirir.
  • 1 seviyesinde renk açışında Cevapçı 4 parça bir majör rengi daha uzun bir Karoya tercih eder. Örneğin;        1 Trefl açışına elinde 5 parça Karo ve 4 parça Pik olduğu durumda manş puanı yoksa önce 1 Pik deklare eder. Ancak manş puanından eminse önce Karo, sonra Pik deklare eder. Bu durumda Pik zaten pahalı ikinci renk olacağından manş forsingi anlamına gelir.
  • Minör açışlarında genellikle Inverted Minor destek konvansiyonu uygulanır. Basit destek 10+ puanla yapılır, sıçramalı destek 0-7 puanla.
  • Gambling 3 Sanzatu uygulanır, natürel 3 Sanzatu uygulanmaz.
  • 2 Trefl kuvvetli açışına 2 Karo olumsuz bir cevaptır ve 0-7 OP gösterir. Eğer el çok zayıfsa, yani 0-4 puansa ikinci olumsuz cevap ikinci turda 3 Trefl yada mümkün değilse 3 Karo, o da olmuyorsa 3 Sanzatu ile verilir.

Bu sistemi oynayanların SAYC sistemine artı olarak genellikle uyguladıkları konvansiyonlar;

SİSTEM ÖZETİ
Genel yaklaşım: 2/1
Defoslar: Romen(OE)
Apeller: Romen(OE) Sayı STD Büyük/Küçük-Çift, Küçük/Büyük, Tek sayıda Kart anlatır
Defansta:
Asa: İlgi (sevdim / sevmedim)
Ruaya: Sayı
Dönüşler: Preferansiyel (renk istenmeyen hallerde sayı)
 
1 Minör Açışlarına Konvansiyonlar:
Inverted Minors
1minöre 2 seviyesinde majör cevabı : Zayıf (0-5)
 
1 Majör Açışlarına Konvansiyonlar:
Forcing NT
Bergen
Jacoby 2NT
Mini Splinter (Ters Majör Forcing)
Splinter
 
1 Minör – 1 Majör – 1 NT sekansından sonra:
Yeni Minör Forsing NMF
 
1 minör – 1 majör – 2minör sekansından sonra:
3. renk forcing
 
2 karo açışları: MULTY (zayıf 6'lı majör - 20-21Hcp dengeli minöre dayalı el)
2 majör açışları: 5+5 kart 6-10 puan.   2 = +♣  ---   2 = +
 
3 açışları: 7+ kart, zayıf 6-10 puan
 
4 majör açışları: Namyats (4♣ à ♥ ; 4à ♠)
4, 4à 8+ Kart 6-10 puan
 
1 NT açışları: 15-17
Gelişmeler: stayman, transfer, smolen
 
2NT açışları: 20-21, dengeli Puppet stayman (4-5 kart majör sorusu)
 
3NT açışları: GAMBLING 3NT
Rakip oyun açtıktan sonra:
1 seviyesinde overcallar: 8+ puan
2 seviyesinde overcallar: 10+ puan
Rakip NT ye Müdahale 2.’den DONT 4.'den LANDY
Cuebid: Micheal’s Cuebid
NT overcall: 2.den NT açar, 4.den balancing
Rakip 1 minör açara 2 majörler: zayıf, deklare edilen majör dışında defans lövesi olmayan el.
Rakip 1 kör açara 2 pik: zayıf, pik dışında defans lövesi olmayan el.
13 onör puanla her türlü dağılımla bir seviyesinde renkle oyun açılır.
10-11-12 onör puanlı eller ile 1 seviyesinde oyun açabilmek için dağılımımızın bazı şartlara uyması gerekir.
 
I - MİNÖR AÇILIŞLARI ve GELİŞMELERİ
            a) 12-21 Hcp ile
            b) 3 - 3 minör olduğunda ♣ ile
            c) 4 - 4 minör olduğunda ise ile açılır.
            d) 3 - 2 minör durumunda ise çok olan renk açılır.
     5+ Kart minör ile veya 4-4-4-1 açıldığında, gelen yanıta; bir düzeyinde majör okunabilir.
     Aksi takdirde olan majör atlanarak 1NT denir.
 
    II - MAJÖR AÇILIŞ ve GELİŞMELERİ
            5+ majör ile 11-21 Hcp ile yapılır.
            5 Majör - 5 minör olduğunda;
            5 Majör - 6 minör olduğunda;
            5 ♠ - 5 olduğunda el zayıf ise büyük, güçlü ise küçük renk ile açılabilir.
 
            Destekler:
            1 - Direk destek 8-10 Hcp, 3'lü tutuş 1majör-2majör
            2 -   "          "      5-7 Hcp, 3'lü tutuş 1majör- 1NT (gelen yanıta 2 düzeyinde destek verilir)
            3 -   "          "      11-12 Hcp, 3'lü tutuş 1majör- 1NT (ikinci konuşmalarda sıçramalı destek verir.       (1-1NT ; 2♣-3)
            4 - 4'lü destek ile   6-10 Hcp 1majör- 3♣ (BERGEN zayıf) açıcı 3 ile puan aralığını sorar
                                                                                                     cevapçı 3 ile 6-7 Hcp
                                                                                                         "        3♠ ile 9-10 Hcp (8 opsiyonel)
                   "      "       "    11-12 Hcp 1majör- 3 (BERGEN güçlü)
            5 - "      "        "    13+ Hcp ile 1majör- 2NT (JACOBY dengeli el) açıcıya kısa renk sorusu.
            6 - "     "        "     0-6 Hcp ile 1majör- 3 majör
            7 - 5'li tutuş    4-6 Hcp ile 1majör- 4majör (zonda)
                    "   "         0-6 Hcp ile 1majör-4majör (zonsuz)
 
            Mini Splinter: (Ters Majör Forcing)
            Ortak 1 majör ile oyun açtığında 4+ koz tutuşu dengesiz dağılım (teki veya şiganı olan)   13-15 Hcp ile yapılır.
                        1♠ - 3                                               1 - 2 ♠
kısalık sorusu   3- 4♣ - tek veya şigan        (k.s)2NT - 3♣ ; tek veya şigan
                               - 4 -    "      "      "                            - 3 ; "       "      "  
                               - 4  - tek                                         - 3 ; ♠ tek
                               - 3NT - kör şigan                              -3♠ ; ♠ şigan
            Açan oyuncu şilem görmezse zon ilan eder. Her iki örnek içindegeçerlidir.
   MAJÖRE MÜDAHELELER:
            1 - DBL ile rakip müdahale ettiğinde cevapçı:
            a – 10+ puan en fazla 3'lü tutuş RDBL
            b - 10+ puan 4'lü tutuş ile JORDON 2NT (en az 3 bergeni yapacak el)
            c - 6-7 Hcp koz tutuşu varsa 1majör - 2 majör
            d - 8-10 Hcp ile TRANSFER
                  1 - DBL – 1 = Naturel
                                    1NT = Tutuş olabilir + (5+♣ ler)
                                    2♣ =     "         "     + (5+ lar)
                                    2   =     "     (ortak kozunu tutuyorum)
                        1 - DBL - 1NT = Tutuş olabilir + (5+♣ ler)
                                             2♣ =     "         "     + (5+ lar)
                                              2   =     "         "     + (5+ ler)
                                              2 = Tutuş var
2 - Rakip renk ile müdahale ettiğinde:
                 a - Zonsuz 0-6 Hcp 5'li tutuş 4 majör
                       Zonda 4-6 Hcp 5'li tutuş 4 majör
                 b - 7-10 Hcp 3+ tutuş ile sıçramadan destek.
                 c - 11+ Hcp ve tutuş varsa CUE-BİD
  YENİ MİNÖR FORSİNGİ NMF
            11+puanla açıcının minörünün tersi Minörle yapılır
                        NORTH ---- SOUTH
                              1♣                1
                              1NT             2
Burada 2 Karo Yeni minor ve cevapcida 11+puan gösterir.
Aşağıda 1♣ Açışına - 1♥ cevabına örnek :
                        2 = Minimum el, 3 Kart
                        2= Minimum el, 3 Karttan az veya şayet 1 NT rebid 4-Kart maça içeriyorsa O zaman natürel.
2NT= Maksimum el, Fakat 3 Karttan az
                        3♣ = Natürel 5-Kart
                        3 = Maksimum el, 3 Karttan az , ’dan stoper YOK.
                        3 = Maksimum el, 3 Kart
 
1 açışına; 1 Cevabına Örnek:
                        NORTH ---- SOUTH
                              1                1
                              1NT             2♣
                       
                              2 = Natürel 5-Kart
                              2 = Natürel 4-Kart
                              2♠ = Minimum el 3 Kart
                        3 = Maksimum, 3 Kattan az , ♣’ten stoper YOK
                              3 = Maksimum el 3 Kart
NOT:
Bu Konvansiyon cevapcıda 11+puan gerektiriyor. 9Hcp ve daha az puanla 2 renkli elleri genellikle 4Kart Major 6 Kart Minör ,Anlatabilen deklerelere sahiptir.
Cevapçı 1minör açısına önce 4 Kart Majör ile önce 1 Majör. Deklere eder, Açıcı 1NT rebid eder, Cevapçı 6 Kart Minörü ile 1 sıçrar.
 
Örnek:
NORTH ---- SOUTH                                    NORTH ---- SOUTH
                              1                1♠                                     1♣                1
                              1NT             3♣                                             1NT             3
                                              
                                                  A-J-8-6                                                      A-J-8-6
                                                  8                                                                 8
                                                  7-5                                                              R-10-9-8-5-4
                                                  R-10-9-8-5-4                                             ♣ 7-5
 
Açıcı bu deklareye PASS geçer. AMA eğer bu minöre 3 Kart desteği var ve diğer 3 Renkte stoperleri varsa O ZAMAN 3NT deneyebilir.
Örnek:
            NORTH                ----                  SOUTH
                  1♣                                                1
                  1NT                                             3                              
     ♠ 9-4                                           A-J-8-6
                              A-9-5                                        8
                              A-Q-7                                       R-10-9-8-5-4
 
                              A-10-9-6-5                              ♣ 7-5
  1 SANZATU AÇIŞI ve GELİŞMELERİ
            15-17 Hcp dengeli ve yarı dengeli eller ile açılmalıdır.(5-4-2-2 dağılımda 5-4 majörler ise 1NT açılmaz)
            6'ı minör ile de açılabilir.
            Dengeli el: İçinde 1den fazla 2'li kartı olmayan dağılım.
            Yarı dengeli el: İçinde 2+ 2'li kartı olan dağılım
            Dengesiz el: İçinde en az 1 tane tek veya şigan olan dağılım.
 
            1NT--- PAS --> 0-7 Hcp 5'li majörü olamayan el
                         2NT --> 8-9Hcp yalancı STAYMAN dan geçirilerek söylenir.
                         3NT --> 10-14Hcp
                         4NT --> 15-17Hcp (15 Hcp'de 5 kart minör olması gerekir)
                         5NT --> 20-21Hcp
                         6NT --> 18-19 oynamak için
            Kantitatifi kabul eden açıcı 5 seviyesinde 4'lü kartını, 6 seviyesinde 5'li kartını söyler.
 
            STAYMAN
            1NT----2♣ --> 8+Hcp majör sorusu
                                       veya 4,4,4,1 (♣ tek veya şigan ise -8Hcp olabilir)
 
            TRANSFER
            1NT----2 --> köre transfer 5+ kart
                         2   --> pike transfer 5+ Kart
                         2♠ --> (minör suit transfer)
                         2NT --> (minör suit transfer)
                         3♣ --> 6+ kart minör (zayıf) Tepe 3 onörden 2'si var A-R; A-D; R-D
                         3 --> 6+ kart minör              "     "      "        "      "      "      "        "
                                        Uygunluk varsa 3NT oynanabilir.
                         3    --> ♣'ten ŞLEM isteği (güçlü)
                         3♠ --> 'dan ŞLEM isteği (güçlü)
                         3NT --> 10-14Hcp dengeli
                         4♣ --> GERBER ( AS sorusu) (0-4;1;2;3)
                         4,   --> TEXAS transfer (6'lı majör transferi)
 
            Transferleri açıcı maximum puan ve 4+ tutuş ile 3 düzeyinde alır.
                   "             "    3 kart tutuş tepe onörlerden 2 si varsa ve maksimum ise 2NT ile alır.
 
            SMOLEN
            Majörleri 5-4 olan cevapçı SMOLEN yapmalıdır.
            1NT---- 2♣ --> 8+Hcp 4'lü majör sorusu
            2 ----- cevapçı zayıf el ile 5'li majörünü 2 düzeyinde okur.
                                "      zon gören el ile 3 düzeyinde 4'lü majörü okur. 10+ Hcp
 
            Majörleri 5-5 olan cevapçı TRANSFER yapmalıdır.
            1NT---- 2 --> 5-5 zayıf el ile küçük majör transferi
            2   ---- 2♠
                                                1NT ---- 2   --> 5-5 iyi el ile büyük majör transferi
                                                 2♠ ----- 3 
 
            MİNÖR SUİT TRANSFER
            1NT ---- 2♠ --> 2NT ye transfer
            2NT ---- 3♣ --> 5-5 minörler zayıf el
                           3  --> 5-5 minörler güçlü el
                           3 --> 5♣ + 4, kör tek
                           3♠   --> 5♣ + 4, pik tek
                           3NT --> 2-2-4-5 dağılımlı el
 
            1NT ---- 2NT --> 3♣'e transfer.
             3♣   ---- PAS --> zayıf ♣'ler
                            3   --> zayıf 'lar (Açıcı Pas der)
                            3   --> 4♣ + 5 kör tek
                            3♠   --> 4♣ + 5 pik tek
                           3NT --> 2-2-5-4 dağılımlı el
            NOT: Altılı minör var ve puanlar içindeyse ŞLEM oynamayacak bir el direk 3NT ile kapatılır.
           
MİNÖR ARAŞTIRMASI
            1NT ---- 2♣
            2 ---- 3♣ --> Ortak 4'lü majör bulamadım; yoksa 5'li bir minör ile mi açtın
            3 --> Evet
                            3   --> Hangi minörün 5'li?
            3♠ --> 5'li ♣ var.
            3NT --> 5'li var.
 
                        1NT ---- 2♣
                        2 ----   3♣ --> 5'li bir minör ile mi açtın
                        3 --> 4'lü ♣ var
                        3♠ --> 4'lü var.
                        3NT --> minörler 4-4'tür.
 OVERCALL's
 (Müdahaleler - Renge Renk)
            8 - 16 Hcp ile yapılabilir.
            1 Seviyesinde:
            8 - 9 Hcp puanlar rengin içinde 6+ kart (iyi ise 5+ kart)
            2 Seviyesinde:
            10+ Hcp puanlar rengin içinde 5+ kart (girilen renk açılan renkten küçük olduğunda)
            Puanlar rengin uzunluğuyla orantılı olara düşebilir.
 
            1X - 1Y - 2X - 2 yeni bir renk = 10+ puan Hcp 5+ kart olmalı ve Y rengini reddediyor.
            1X - 1Y - 2X - 3X ve
            1X - 1Y - PAS - 2X ---> 12 +Hcp Zon isteyen el ( partner gücüne göre NT veya yeni bir renk sunabilir; yada rengini tekrar okur)
 

DEVAMI İCİN TIKLAYINIZ

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret109176
Hava Durumu
Anlık
Yarın
9° 6°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.27735.2985
Euro6.02466.0488