• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

ŞLAM VE ZON ARAŞTIRMA

2/1 GAME-FORSİNG SİSTEMDE ŞLEM ve ZON ARAŞTIRMA METODLARI

 
1- SPLİNTER = Splinter ortaklardan biri bir renk okuduktan sonra diğerinin yeni bir renkte çift sıçraması sureti ile yada 1 seviyesinde majör açışına 4 seviyesinde yeni bir renge sıçranarak cevap verilmesi ile yapılır. Splinter yapmak o renkte kontrol değil kısalık gösterir, zannedildiği gibi kısalık ile kontrol aynı şeyler değildir; kontrol bir renkte tek, şikan bulunması ya da As, Rua gibi değerlerden birinin bulunması halidir, 4 seviyesinde kontrol konuşmalarına başlandığında okuduğumuz renkte 2. tur kontrole sahip olduğumuzu gösterir, yani biz kozumuza oynadığımızda bu renkten bir löveden fazla çabuk kaybımızın olmadığını gösterir, bunun içinde o renkte tek, şikan veya As ya da Rua olması yeterlidir. Ayrıca kontrol konuşmaları sırasında bir rengi atlayarak diğer rengin kontrolünü göstermek; atlanan renkte kontrol olmadığı bilgisini de verir.
         Halbuki splinter yaptığımızda yani direkt sıçrama halinde bu; partnerimizin son okuduğu renge iyi bir fitimiz olduğunu, ve splinter yaptığımız renkte 3 büyük onörden biri olmamak şartıyla tek kartımız yada şikanımız olduğunu gösterir, Splinter yapmak atlanan renkte yada renklerde kontrol olmadığını göstermez, Örneğin partnerimiz 1♠ açtı ve biz 4♦ diyerek splinter yaptık, bu; bizde iyi bir ♠ fiti olduğunu 13-15 onör puanına sahip olduğumuzu, ♦ renginin elimizde kısa olduğunu ( kısadan kasıt tek yada şikan) gösterir ve ♣ rengini atlamış olmamız bizde ♣ kontrolü olmadığı anlamına gelmez.
         Splinterin mantığı şudur; bilindiği gibi elimizdeki onör puanları ve dağılım bize hangi seviyede hangi renge oynayacağımız konusunda bir fikir verir, bunun yanında bizim ve partnerimizin sahip olduğumuz puanların karşılıklı örtüşmesi durumu elimizdeki puanların bazen kıymetlenerek, olduğundan daha değerli hale gelmesine, ki partnerimizin okuduğu bir renkte puanlarımız olması onlara daha değerli bir gözle bakmamıza sebep olmalıdır. Bazense partnerimizde tek olduğunu bildiğimiz bir rengin karşısında Rua Dam veya Rua Vale kombinasyonu gibi puanlarımız olması; artık bu puanları devalüe ederek onlara olduklarından daha değersiz bir gözle bakmamıza sebep olmalıdır. Çünkü düşünelim ki partnerimizde ♦ renginden AQ876 gibi bir sekans var ve bizde de buna karşılık RJ5 sekansı var bu durumda 4 puan değerindeki bu renkte 5 löve üretmemizi sağlayacaktır, Halbuki bu renk partnerimizde tek yada şikan olsa idi aynı puanlar belki bir löve bile üretemeyecekti.
            İşte splinter yapmanın ana mantığı budur, splinter yaparak ortağımıza şu mesajı çabucak vermiş oluruz “Partner fitimiz var, benim şu miktarda puanım var ve bu rengim tek yada şikan elini ona göre değerlendir ve karar ver” Diğer oyuncu karar verirken şu bilgilerden yararlanmalıdır;
-          Bir renk şlemi oynayabilmek için; partnerlikte dengeli veya yarı dengeli dağılım olması halinde en az 30-32 onör puanı olmalıdır.
-          Tüm renklerde 2. tur kontrol olmalıdır, yani rakiplerin 2 çabuk löve alabilecekleri bir renk olmamalıdır.
-          5 key-kard dan yani 4 As ve Koz ruası en az 4 üne sahip olunmalıdır, eğer bir renkde şikan olduğu biliniyorsa o rengin As’ı olmasada olur.
-          Bir renk şlemi için gerekecek olan puan hesaplanırken partnerlik elleri arasında süper uyum olduğu görülürse ihtiyaç duyulacak puan miktarı 25-26 ya kadar düşebilir, hatta bazı çok enteresan kart dağılımlarında anormal zayıf eller ile bile şlem yapılabilir ama bu durum bizim konumuz değil.
-          Partnerde bir renkde bilinen tek olması durumunda en ideal olan durum tek kartın karşısında sizde 3-4 boş kart (xxx) (xxxx) olmasıdır. Bunun yanında Axxx veya Axx olması fena bir durum değildir fakat Kxx, KQxx, KJxx gibi ikincil onör kartlar olması berbat bir durumdur ve şleme gitmekten vazgeçmeniz için geçerli bir sebepdir.
-          Tabiki puanınız uyumsuzluğa rağmen şleme gitmenizi gerektirecek kadar fazla ise; buna kimse bir şey diyemez.
 
Anlaşıldığı üzere splinter yapmak bir uyum araştırmasıdır, ve daha az puanlar ile bulunabilecek şlemleri araştırmaya yarar. Splinter konuşmasına partnerin 4 seviyesinde Koz rengine dönmesi, Uyum yada yeterli güç olmadığını ve şlem istemediğini gösterir, Şlem istiyorsa; As sorar yada yer varsa kontrol konuşması yapar, kontrol konuşması yapmak genellikle okunmayan renk de kontrol endişesi olduğunu gösterir.
      Tüm bunların yanında splinter konuşmalarını 10-12 ve 13-15 puanlık eller olmak üzere iki kategoriye ayırmakta yarar vardır. Genellikle tavsiye edilen ve çok kullanılan metod şudur:
       Partneriniz 1♠ oyun açtığında 13-15 puanınız 4’lü iyi fitiniz ve tekiniz olduğunda tekinizi 4 seviyesinde okuyun (4♣,4♦,4♥) puanınız 10-12 limitinde ise 3♥ deyin buna ters majör konvansiyonu deniyor, şimdi partneriniz tekinizi öğrenmek isterse 3NT ile sorar ve sizde rengi ile gösterirsiniz.
      1♥ oyun açtığınızda ise 3♠ cevabı ters majör olacağından 10-12 puan, 4’lü koz fiti ve herhangi bir renkde kısalık gösterir, Açan isterse 3NT diyerek kısa olan rengi sorar, direkt 4♣,4♦ cevapları ise 13-15 puanlı splinter eli gösterir, bu durumda; kısa ♠ ile kuvvetli splinter yapabilmek için 3NT stepi kullanılır, yani 1♥ açışına 3NT cevabı; 13-15 puan, 4’lü ♥ fiti ve kısa ♠ gösterir.
      1♥ açışına 3♠ cevabı verildiğinde açan 3NT ile kısa rengi sorarsa; 4♣ ve 4♦ cevapları söylenen renkde kısalık olduğunu, 4♥ cevabı ise; ♠ renginde kısalık olduğunu gösterir.
      1 Renk açışlarına splinter yapmanın genel prensipleri şunlardır:
       - Splinter yapılan renkte tek As, tek Rua ya da tek Dam olmamalıdır
       - Splinter yapan elde ayrıca 5 veya daha fazla sayıda karta sahip, kaliteli bir renk olmamalıdır. Löve kaynağı olacak kalitede bir rengi okumak, tek kartı göstermek üzere splinter yapmaya göre daha önceliklidir. Böyle eller ile önce kaliteli rengi okuyup sonra koz fitini vermek daha doğru bir yaklaşımdır, ancak zayıf splinter yapabilecek kuvvette bir el ile (örneğin 10 puanlı bir el) iyi rengi okuma şansı olmayabilir bu durumda zayıf splinter yapılabilir.
      -Splinter yapan elde splinter limitinden daha az ya da daha fazla puan olmamalıdır. Yani örneğin; 1♠ açışına 4♦ splinterimiz 13-15 puan gösteriyorsa; 17 puanımız varken splinter yapmamalıyız.
 
2- KONTROL KONUŞMALARI:
            A-) 4 seviyesinde kontrol konuşmaları=Splinter konusunda 4 seviyesindeki kontrol konuşmalarının anlamından bahsetmiştik, tekrarlayalım, 4 seviyesinde kontrol konuşmaları bir renkde fit bulduktan veya taraflardan birinde yeterli uzunluk ve kalitede bir koz rengi olduğu anlaşıldıktan sonra, şlem ön araştırması olarak herhangi bir renkde 2 çabuk kaybımız olup olmadığını saptamak üzere yapılır, bunun için her iki partnerde kendilerinde 2 çabuk kayıp olan rengi atlayarak, 1. veya 2. tur kontrole sahip oldukları rengi okurlar. 1. tur kontrol; o renkde As veya şikan bulunması demektir, 2. tur kontrol ise o renkde Rua-dam kombinesi veya tek bulunması demektir, Yalnız bir Rua bulunması bir çok oyuncu için, kontrol vermek konusunda yetersiz gibi sayılsa da, Aslında uzman oyuncular arasında yaygın görüş; bir ruanın kontrol olarak değerlendirilmesi gerektiğidir.
            Diğer önemli bir konu ise; partnerin daha önce deklare ettiği bir rengin, bizde tek veya şikan iken 4 seviyesinde kontrol olarak okunması durumudur. Bu yanlış bir tutumdur, aynı şekilde daha önce rengi okuyan tarafın kontrol konuşmaları esnasında, o renkde yalnız bir ası varken kontrol amacıyla okuması da bir hatadır. Bu konuda doğru olan şudur; Partnerinizin alt seviyede deklare ettiği bir rengi 4 seviyesinde kontrol amacıyla okuyabilmeniz için; Bu renkdeki 3 büyük onörden (AKQ) en az birine sahip olmanız gerekir, Yani o renkde 1 Dam olması bile kontrol olarak okumanız için yeterlidir. Dolayısıyla bu rengi atlamanız; o renkde 3 büyük onörden birine sahip olmadığınızı gösterir, Aynı şekilde rengi okuyan kişinin tekrar aynı rengi kontrol amacıyla okuyabilmesi için; o renkteki 3 büyük onörden en az ikisine sahip olması gerekir.
            Kontrol konusunda önemli püf noktaları şunlardır;
a-Bir kontrol partner tarafından atlanmış iken, kalan kontrolün okunması:
örneğin kozumuz ♠ iken, partner trefli atladı ve 4♦ diyerek karo kontrolü okudu, ve biz buna karşılık 4♥ dedik, burada 4♥ her ne kadar ♥ kontrolü gösteriyor gibi gözükse de bu yanılgıya düşmemek gerekir, partner burada şöyle düşünmelidir; ortağım bende ♣ kontrolü olmadığını biliyor, o halde onda da ♣ kontrolü olmasa idi 4♠ diyerek konuşmayı sonlandıracaktı, ama bunu yapmadı, o halde onda ♣ kontrolü var, peki neden bana As sorarak şlem araştırmasını sürdürmedi ve 4♥ dedi, ortada bir problem olmalı, demek ki ortak da ♥ kontrolü yok. Gördüğünüz gibi ilginç bir şekilde bu tip bir konuşmadaki gösterilen kontrol; o renkte değil, atlanan renkte kontrol olduğunu gösterir, bu durumda karşı tarafta ♥ kontrolü varsa ve kuvveti yeterli ise As sorarak şlem araştırmasına devam eder, yoksa 4♠ diyerek konuşmayı sonlandırır. Dikkat edilirse “kuvvetli yeterli ise” terimini kullandık, bunun sebebi şudur, 4♥ diyen oyuncu, ♥ kontrolü olmadığı mesajını verdiği gibi aynı zamanda, o ana kadar göstermiş olduğu limitin alt seviyesinde bir ele sahip olduğu mesajını da vermiş olur, yoksa; tek derdi ♥ kontrolü olan kuvvetli bir eli olsaydı; 5♠ diyerek, partner atladığımız kontrol sende ise 6 de mesajı verebilirdi. Belki bu durumda, her iki tarafta da kuvvetli eller olması halinde blackwood yapmayı atladıklarından dolayı bir grandşlem kaçırılabilir diye düşünenler olacaktır, fakat bu da sorun değil, bu tip bir durumda 5♠ diyen tarafın partnerinde hem ♥ kontrolü hem de kuvvetli bir el olması halinde 5NT ile Blackwood yapabilecektir, Bu da Blackwood’un 4NT ile değil 5NT ile yapıldığı durumlara güzel bir örnektir. Bunun dışında 5♠ diyenin partnerinde ♥ kontrolü yoksa pas diyecek ♥ kontrolü var fakat ekstra kuvvetli bir eli yoksa 6♠ diyecektir.
b-) Tüm kontroller okunmuş iken son kontrolün okunması:
-Bir majör kozda anlaştıktan sonra 4 seviyesinde kontrole geçilmiş ve ilk 2 kontrol okunmuş iken diğer oyuncu tarafından kalan son kontrolün de okunması şu anlamı taşır; Partner tamam kozda anlaştık tüm kontrollere de sahibiz ama ben şu ana kadar anlattığım limitin minimumundayım yani As sorarak şleme teşebbüs eden kişi ben olmak istemiyorum yeterli kuvvetimiz olmadığı endişesi taşıyorum, sen eğer ekstra bir güce sahip isen şleme kalkabilirsin ama zon okursan ben pas geçeceğim.
-Bir minör kozda anlaştıktan sonra kontrol konuşmaları yapılmış ve  iki renkde kontrol bildirildikten sonra diğer oyuncu kalan son kontrolü okuyorsa bu As soracak kalite olmadığı anlamını taşır, burada önemli olan ayrıntı, Majör kozda olduğundan farklı olarak el kalitesi anlamında değil As sayısı anlamında bir kalitesizlik kaygısıdır. Çünkü kozumuz minör iken As sorduğumuzda yeterli sayıda key kartımız olmadığını  5 seviyesinde ve özellikle koz rengimizin üzerinde bir stepte anlarsak bu bizim için hiç hoş olmaz, ve yeterli key kartımız yok iken muhtemelen batacağımızı bile bile bir şlem oynamak zorunda kalabiliriz. L İşte bu sebeple; şu kuralı uygulamak zorundayız kozumuz ♦ iken ve key kart sorusu cevaplarını 03-14 şeklinde oynarken elimizde 2 key kart olmadan Blackvood yapamayız, kozumuz ♣ iken ise; Blackwood yapabilmek için en az 3 key kartımız olması gerekir. İşte bu yüzden şlem ile ilgileniyoruz ve 2 kontrol konuşması yapılmış iken son kontrol elimizde ise As kalitemiz yeterli ise Blackwood yaparız, yetersiz ise son kontrolü okuyarak partnerimize kontrol problemimiz olmadığı ama As sormaya yetecek sayıda Asımız da olmadığı mesajını vermiş oluruz.
C- Blackwood: 
Blackwood 4NT ile key kart sayısının sorulmasıdır, çeşitli uygulamaları vardır, biz RKCB (Romen Key Card Blackwood) den bahsedeceğiz, 4NT Blackwood yapıldığında partner üstteki stepleri kullanarak elindeki key kart sayısı biligisini verir. Şöyle ki;
1. step (5♣) = 0-3 key-kart (sıfır yada 3 adet key-kart)
2. step (5♦) = 1-4 key-kart (bir ya da 4 adet key-kart)
3. step (5♥) = 2-5 key-kart (iki ya da 5 adet key-kart) , Koz damı yok
4. step (5♠) = 2-5 key-kart (iki ya da beş key kart), ayrıca koz damı var.
5. step (5NT)= 2 key kart ve bir renkte şikan.
     6♣,♦,♥ =    1 key kart ve okunan renk şikan (Dikkat; Okunan renk koz rengimiz ise; bu rengin üstündeki renk ya da renklerden biri şikan)
blackwood yapan oyuncu 5 seviyesinde bir cevap aldıktan sonra, partnerine koz damı olup olmadığını sormak isterse; bunu aldığı cevabın bir üstündeki stepi kullanarak yapabilir, fakat bu step kendi koz rengimize denk geliyorsa, koz rengimizin üstündeki stepi kullanmak gerekir, tabi bu durumda bu; şlem değil grandşlem için yapılan bir araştırma olmuş olur.
Blackwood yapan oyuncu cevabı aldıktan sonra 5NT derse, bu; Rua sorusu anlamına gelir ve aynı zamanda tüm key-kartlara sahip olunduğunu gösterir ve grandşlem araştırması için kullanılır.
Dikkat; Tüm key-kartlara sahip olunduğunu görmediğiniz sürece asla 5NT ile Rua sormayın!
5NT ile rua sorulduğunda farklı olarak cevaplar 03-14 şeklinde değil, 0-1-2-3 şeklindedir. Yani 5NT sorusuna 6♣ cevabı=rua yok, 6♦=1 rua var, 6♥=2 rua var, 6♠=3 rua var şeklindedir, 4 ruanız var ise cevap vermenize gerek kalmaz ve kozunuzu 7 seviyesinde okursunuz.
Bu konuda üzerinde durulması gereken bir ayrıntı ise kozumuz ♠ iken grandşlem araştırmak için 5NT ile Rua sorulan durumdur, bilindiği gibi ♠ rengi en büyük renk olması sebebiyle diğer renklere göre en avantajlı konumdadır ve bu avantajı burada da ortaya çıkar.
Şöyle ki; kozumuzun ♠ olduğu bilindiği bir durumda partner Blackwood yapıp cevap aldıktan sonra 5NT ile Rua sayısı sorarsa, Rualarımızı sayısı ve renkleri ile verebiliriz
-6♣ cevabı verirsek= elimizde ya sadece ♣ Ruası var ya da ♣ Rua yok, ♥ Rua + ♦ Rua var
-6♦ cevabı verirsek= elimizde ya sadece ♦ Ruası var ya da ♦ Rua yok, ♥ Rua + ♣ Rua var.
-6♥ cevabı verirsek= elimizde ya sadece ♥ Ruası var, ya da ♥ Rua yok, ♦ Rua+ ♣ Rua var.
-6♠ cevabı verirsek= elimizde hiç Rua yok.
-7♠ cevabı verirsek= Diğer 3 rengin Ruası bizde.
Bunu bu şekilde oynamanın mantığı şudur; Bize Rua soran partnerimizde genellikle en azından bir Rua olacaktır, dolayısıyla 6♣/♦/♥ cevaplarımızı aldığında bizde hangi Rua veya Ruaların olduğunu bilecektir, özellikle grandşlem için belli bir renk yada renklerdeki Rualara ihtiyacı olduğunda karar vermesi çok kolay olacaktır.
Aynı şekilde ♠ renginden şlem araştırması yaparken Blackwood dan sonra partner bize 5 seviyesinde Koz damı sorarsa; bizde Koz damı yokken; bir üst stepi kullanarak yok mesajı vermek ama koz damı varken, sanki partner koz damı cevabını aldıktan sonra Rua sayısı soracakmış ve biz bunu anlamışız gibi, 6 seviyesinde yukarıdaki cevapları vermek, partnere hem koz damı var hemde elimde şu rua veya rualar mesajı vereceğinden dolayı daha yararlı olacaktır, Nitekim diyelim ki partner Blackwood yaptı ve biz 5♦ cevabı verdik, şimdi 5♥ ile koz damı sorduğunda biz “var” anlamında 5NT deseydik, partner bize Rua sormanın bir yolunu bulamayacaktı.
Dikkat; Yukarıdaki yaklaşım yalnız koz ♠ olduğu durumlarda geçerlidir, Başka bir renkten şlem araştırırken cevaplarınızı düz verin.
Blackwood konusunu kontroller konusu içinde görmemizin bir sebebi var, çünkü blackwood yapmanın kontroller konusu içinde önemli bir yeri vardır, Blackwood yapılmış olması key-kart sorusu olmasının yanında, tüm kontrollere sahip olduğumuz mesajını da verir, ayrıca az önce incelediğimiz “son kontrolün okunması” konusundan hatırlayacağımız gibi; blackwood yapan oyuncu, partnerliğin şlem için gerekli kuvvete sahip olduğuna inandığını da belirtmiş olur.
Ne yazık ki, Blackwood konvansiyonu oyuncular tarafından en çok kullanılan ama en fazla istismar edilen konulardan biridir, Bir çok oyuncu Blackwood konvansiyonunun şleme gitmek için kullanılan bir araç olduğunu sanır ve bunu yerli yersiz kullanmaktan zevk alır, Halbuki Blackwood şleme gitmek için değil, gitmemek için kullanılmalıdır J , Bir şlem ilan etmek için gerekenler; kozu tesbit etmek, yeterli toplam kuvvete sahip olunduğunu belirlemek ve tüm renklerde kontrole sahip olunduğunu tesbit etmektir.tüm bunlardan sonra genellikle blackwood bile yapmadan şlem ilan edilir, Ancak tüm bunların var olduğu tesbit edildikten sonra key-kart sayısında yetersizlik olabileceği endişesi olursa bu durumu test etmek için blackwood yapılmalıdır. İkinci olarak bir grandşlem araştırması sırasında blackwood kullanmak neredeyse zorunludur, o halde şunu söyleyebiliriz ki; blackwoodu 2 amaç için kullanmalıyız birincisi şlem kuvvetimiz var iken, şlem ilan etmemek için, ikincisi grandşlem kuvvetimiz varken grandşlem ilan edebilmek için.
Bir oyuncunun Blackwood yapabilmesi için gerekli şartları şöyle sıralayabiliriz;
a-     Blackwood yapan oyuncu; partnerliğin tüm kontrollere sahip olduğunu görüyor olmalıdır.
b-     Partnerliğin şlem veya grandşlem oynayabilecek kuvvete sahip olduğunu hesaplıyor olmalıdır.
 
     Peki her 4NT konuşması Blackwood’mudur? :
     Hayır.
-          1NT, 2NT gibi dengeli, limit el anlatan açılışa 4 NT cevabı verilmiş ise bu Blackwood değil kantitatif şlem davetidir, açan minimum el ile pas geçmeli, maksimum ile key-kart cevabı vermelidir.
-          Oyunculardan biri oynamak için 3NT deklare ettikten sonra, rakip tarafından kompetisyon olmuşsa; 3NT diyenin veya ortağının söyleyeceği 4NT yine oynamak içindir, Blackwood değildir.
-          Ortaklıkta henüz fit bulunmamış iken, birinin 4 seviyesinde okuduğu natürel minör renk konuşmasına diğerinin 4NT cevabı, Blackwood değil, oynamak içindir.
-          4. renk forsingine 4NT cevabı, kantitatif davettir.
-          Partnerde As olup olmadığı veya kaç tane olduğu daha önceki konuşması sebebiyle zaten biliniyorsa 4NT blackwood değildir. Örneğin; 3NT oyun açtık ve bu bizim sistemimizde As Rua Dam şeklinde başlayan kapalı 7 veya 8 kartlı minör rengi ve yanında başka bir renkten As veya Rua olmayan el anlamına geliyorsa; Partnerin 4NT’si bizde bunlar olduğunu bildiğine göre başka bir anlam taşımalıdır, mesela uzun rengimizin kart sayısını soruyor olmalıdır. Veya 2♣ açışını albaran oynuyorsanız yani 2♣ açışı sisteminizde As sayısını soruyorsa; daha sonra 4NT ile tekrar As sormak anlamsızdır, bu durumda 4NT Rua sayısını sormalıdır.
-          Ve son olarak; 4NT deklaresi yarışsal konuşmalarda; minörler veya 2 renkli el ya da rakip 4♠ dedikten sonra diğer renklere açık el gibi anlamlarda kullanılabilir, sisteminize ve partnerlik anlaşmanıza göre bunlara dikkat etmek gerekir.
 
       Blackwood konusuna gelinip de “DOPİ-ROPİ” VE” DEPO-REPO”konvansiyonlarından bahsedilmeden geçilemez,  bunlara blackwoodun bir çeşit yamasıdır diyebiliriz, çok mücadeleci rakipler ile oynarken J veya çok dağılımsal ellerde rakipler bizim 4NT blackwood sorumuza 5 seviyesinde araya girerler veya kontr atarlarsa normal cevap prosedürü kalkar ve bunun yerini dopi-ropi veya depo-repo cevapları alır.
       Şöyle ki; Rakipler 4NT’ye kontr atarlar veya bizim kozumuzun altında bir renk ile araya girerler ise dopi-ropi devreye girer buna göre araya giren rakibin konuşmasına partner dbl veya rdbl atarsa bu 0 veya 3 key-kartı olduğu anlamına gelir, Pas geçerse; 1 veya 4 key-kartı olduğu anlamına gelir, eğer partnerin 2 veya 5 key-kartı varsa bir üst stepi kullanır, yani kısaca rakip araya girdiğinde kontr ve pas olmak üzere 2 step daha kazanmış oluruz, ve kontr ya da sürkontr 1. step, pas ise 2. step olarak kabul edilir, konuşmanın bir üst stepi ise 3. step olmuş olur. Bu rakibin amaçladığının aksine seviye yükseltmeden haberleşebilmemizi sağlar.
 Örnek:    batı kuzey   güney   doğu
                  1♠    pas       2NT     3♦                             dopi-ropi konvansiyonunu akılda tutmanın
                  3♦    pas       3♠         pas                          pratik yolu şudur, Bu konvansiyon adını;
                  4♣    pas       4♥        pas                          Dbl = 0, Pas=1
                 4NT   5♦         dbl= 0-3 key-kart                 Rdbl=0, Pas=kalın yazılmış harflerin
                                        pas=1-4 key-kart                                           birleşiminden alır
                                        5♥ = 2-5 key-kart
                                        5♠ = 2-5 key-kart+koz damı           D=0,P=I
                                        gibi                                                 R=0,P=I
 
 DEPO-REPO konvansiyonu ise rakipler eğer 4NT blackwood sorumuza bizim kozumuzdan daha büyük bir renk ile müdahale ederler ise devreye girer, kuşkusuz bu durumda üste konuşup 6 ilan etmek veya rakipleri cezalandırmak konusunda karar verebilmek için, sırf kontr ve pas deklarelerini kullanarak haberleşebilmeyi başarmak gerekir, işte bunun için depo-repo konvansiyonu kullanılır buna göre Dbl= çift sayıda key-kart, pas= tek sayıda key-kart gösterir, bu yöntem adını;
   Dbl=Even, Pas= Odd           kelimesindeki kalın yazılmış harflerin birleşiminden alır, ingilizcede
   Rdbl=Even,Pas=Odd            even= çift,   odd= tek anlamındadır
 
 Sıfırın da bir çift sayı sayılacağını unutmayınız, dopi-ropi ve depo-repo konvansiyonlarındaki sıralamayı şaşırmamak için; kontrun daima 1.step, pasın ise 2. step olduğunu unutmayın ve normalde 4NT sorusuna, 1.,2.,3… stepler için hangi cevapları kullanıyorsanız, yine aynı stepler için aynı cevapları kullanın. Depo repo yaparken, 0,2 veya 4 key-kart varken dbl atın, 1,3 veya 5 key-kart varken pas deyin.
 
            D- 2/1 GAME FORSİNG SİSTEM OYNARKEN FİTTEN SONRA KONTROL KONUŞMALARI:
 
            2/1 game-forsing sistemin, klasik sistemden farkı, 1♥/1♠ açışlarına 2♣/2♦ gibi cevapların zon forsingi olmasıdır. Yani bu şekilde başlayan bir konuşmadan sonra sekans, zon ilanı olan bir deklareden önce bitemez, halbuki klasik sistemde bunlar 1 tur için forsingtir, ve açan minimum el bildirir ise part-skor da kalınabilir, bu en çok şu tip sekanslarda bir farklılık ortaya çıkarır.
 
           1♠     2♦        veya   1♠    2♦         klasik sistemde 1. örnekteki 3♠ deklaresi davet eli, 2. örnek-
           2♠     3♠                   2♠    4♠         teki 4♠ deklaresi ise daha iyi el gösterir.
 
            Halbuki 2/1 game-forsing sistemde mantık tamamen farklıdır, zondan önce durulamayacağı anlaşması şöyle bir prensip ortaya çıkmasına sebep olur; bir oyuncu 1’e 2 konuşmadan sonra zona ne kadar çabuk geliyorsa eli o derecede kötüdür, çünkü daha iyi eller ile daha alt seviyede araştırma yapmak ister. Bu durumda 1. örnekteki 3♠ deklaresi daha iyi bir el gösterir ve şlem araştırmasına açıktır, 2. örnekteki 4♠ deklaresi ise; minimum el gösterir, ve şlem ilgisi olmadığı mesajı verir.
            Fakat bu kısmen doğru olmakla birlikte pratikte çoğu oyuncu tarafından yanlış uygulanan bir durumdur, bir çok kez 4♠ diye kapattıkları bir elden sonra araştırma yapamadıkları için, aslında hiç batarı olmayan bir şlem kaçırdıklarını veya 3♠ diyerek ortaklarını kontrole geçmeye zorladıkları bir sekansın ardından aslında tüm kontroller olmasına rağmen yeterli güç olmadığı için şleme gelip battıklarını görürler.
 Bu konuda doğru uygulama şu olmalıdır;
 
           1♠    2♥                1♠    2♣                  1♥      2♦            gibi, cevapçının, bire- iki konuşma yap-
           2♠    4♠                3♣    4♠                   2NT   4♥            tıktan sonra direkt zona sıçraması şunu
 
 göstermelidir; ” partner, bire iki konuşmanın alt limitinde bir elim var, ve konuşulmamış renklerden hiç birinde kontrolüm yok” Yani konuşulmamış renklerden en az birinde  kontrol varken, her ne kadar elimiz minimum olsa da; aniden zona sıçramak yok.
            Bu durumda;
 
            1♠   2♥                 1♠      2♦              1♥     2♦          şeklinde 3 seviyesinde fit verilmesi, şunu
            2♠   3♠                 3♦      3♠               2NT 3♥          gösterir; cevapçının ya diğer renklerin en
 
az birinde kontrolü var, veya maksimum eli var, genellikle her ikisi birden var. Peki buraya geldikten sonra nasıl devam etmeliyiz?. Şimdi partner 3♥ veya 3♠ şeklinde bize fit verdikten sonra hala onun limitini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz; fiti olduğu, bir yan rengi olduğu, 12+ puanı olduğu,  ya kuvvetli eli ya da okunmayan renklerden en az birinde kontrolü olduğu.
            Bu durumda tek yapılması gereken şu; 3NT deklaresine artifisyel bir anlam yüklemek, çünkü bir majör kozda en az 8 kartlı fitimiz, ve bir yan rengimiz varken, majör fitine oynamak gerektiği ve 3NT oynamanın genellikle bir alternatif olamayacağı genel kabul gören bir görüştür. İşte bu nedenle bu tip bir sekansta kullanışlılığı olmayan 3NT deklaresi özel bir amaç için kullanılır. Ve” CİDDİ ŞLEM İLGİSİ” gösterir. Bu, Amerikalı briç oyuncusu ve teorisyeni Eric RODWELL’in geliştirmiş olduğu bir konvansiyondur. Ve orijinali Serious 3NT (ciddi 3NT), veya “Serious Slam İntersting 3NT” (Ciddi şlem ilgisi gösteren 3NT) diye anılır.
            Bu konvansiyonu uyguladığınız zaman 1♠-2♦-2♠-3♠ gibi bir sekanstan sonra, açıcının 4 seviyesinde bir kontrol okuması, o renkte kontrolü olduğunu ama elinin 12-14(15) puan sınırları içinde bulunduğunu gösterir, yani oyuncunun ciddi bir şlem isteği yoktur, ama partnerinde iyi bir el olma ihtimaline karşı, hem limitinin düşük olduğu bilgisini vermekle beraber, kontrol ettiği rengi de göstermektedir, bu durumda partnerinde de minimum bir el varsa kontrol konuşmalarını fazla umursamadan, deklarasyonu zon ilan ederek kapatabilir. Yukarıdaki sekanstan sonra açıcı ekstra değerleri olan bir ele sahip olsaydı ciddi 3NT’ yi kullanacaktı.
            O halde ciddi 3NT yi kullanmadan kontrole geçen oyuncu partnerine şu mesajı vermiş olur;
           - partner ben şlem ile ilgilenmiyorum ama bu renkte kontrolüm var, bendeki minimum ele rağmen şlem istiyorsan sen bilirsin, sorularına cevap veririm, ama sende minimum bir ele sahipsen zon seviyesinde durmayı tavsiye ediyorum.
            Ciddi 3NT’yi kullanan oyuncu ise şu iki mesajdan birini veriyor olabilir.
           A- Çok kuvvetli elim var ve kesinlikle şlem ile ilgileniyorum, kontrole geç.
           B- Elim çok kuvvetli değil ama standardın biraz üzerindeyim, (15-16 P), eğer sende de bu tip bir el varsa şlem denemek istiyorum ama senin elin zayıfsa, zon seviyesinde kalalım.
           Peki bu 2 durum nasıl ayırt edilecek? , şöyle ki; ciddi 3NT kullanan oyuncu daha sonra kozumuzu zon seviyesinde okursa, bunun sebebi 2 şey olabilir, ya atlanan renkte kontrolü yok, ya da, B şıkkındaki gibi kararsız bir ele sahip, ve şlem oynayabilmek için partnerde minimum elden daha iyi bir el olmasına ihtiyacı var. Eğer ciddi 3NT okuyan taraf daha sonra tüm kontroller okunmuş olmasına rağmen, şlem teşebbüsünde bulunmaz ise kesinlikle ikinci durum söz konusudur.
            .           Geride kalan atlanmış bir kontrol rengi varken, majör koz rengini 4 seviyesinde okumak kesinlikle; o renkte kontrolümüz olmadığı ve şlem oynamanın mümkün olmadığı anlamına gelir, böyle durumda konuşma sekansı burada biter.
             
              Örneğin:     1♠     2♦
                                 2♠     3♠
                                 3NT 4♦
                                 4♠ = ♣ kontrolümüz yok, buraya kadarmış.
           
            Fakat kontrolü atlayan tarafın partnerinin kalan son kontrolü okuması durumu biraz daha karışık bir durumdur ve ince mesajlar verir. Bir kere deklarasyonu sonlandırmamış olması atlanmış olan kontrolün onda olduğunu gösterir. Peki o halde ne demek istemektedir? Neden Blackwood yapıp şlem araştırmasına geçmemiştir? Ortadaki problem nedir?
            İşte bu durumu anlayabilmek için bilgi haznemizi biraz daha artırmak, ve “Lackwood” ile “LTTC” konvansiyonlarını öğrenmek zorundayız.
Bu arada Ciddi 3NT konvansiyonu oynarken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise; kozumuz ♥ iken 3♠ kontrolünü atlayarak 3NT demek; ciddi şlem ilgisi gösterir ama ♠ kontrolü olmadığı bilgisini de verir, bu durumda ♠ kontrolü olan oyuncu bunu atlayarak 3NT diyemez, 3♠ demesi elinin limiti hakkında bir fikir vermez ama bu daha sonra deklarasyonun devamında anlaşılır
 
            LACKWOOD nedir?
           Şöyle bir sekans düşünelim; majör koz fitini bulduk, şlem gücüne sahip olduğumuzdan eminiz, partnerin atladığı rengin kontrolü bizde var, fakat diğer kontrole sahip değiliz ve bu rengin kontrolü ortakta ise en azından şlem oynayabileceğimizden eminiz. Bu durumda o rengin kontrolü olmadığı için o rengi atlar ve 4 seviyesinde kozumuzu okursak, partner bunun bir sign-off olduğunu düşünerek o rengin kontrolü onda olsa bile pas geçebilir ve biz bir şlem veya grandşlem kaçırabiliriz, 4NT diyerek Blackwood yapar isek; tüm kontrollere sahipmişiz gibi davranmış oluruz, bu da olmaz, İşte bu noktada Lackwood konvansiyonu devreye girer. Lackwood yapmak demek; böyle bir durumda iken, koz rengimizi 5 seviyesinde okumak demektir, ve partnere şu mesajı verir;
 -partner, senin atlamış olduğun rengin kontrolü bende var, fakat benim atlamış olduğum rengin kontrolü yok, eğer bu kontrol sende ise şlem veya grandşlem oynayabiliriz.
            Lackwood yapanın ortağı, öncelikle partnerinin atladığı rengin kontrol durumuna bakar ve şu şekilde cevap verir;
            - Eğer o renkte 1. veya 2. tur kontrolü yoksa pas der.
            - Eğer o renkte 2. tur kontrolü varsa; koz rengimizde şlem ilan eder.
            - Eğer o renkte 1. tur kontrolü varsa; Elindeki key-card sayısını söyler. Key-kart cevabı verirken aynı blackwooda cevap verdiği sıralamayı kullanır, yani 1. step= 0-3 KK, 2. step= 1-4 KK,
3.step= 2-5 KK, 4. step= 2-5 KK + koz damı şeklinde.
            O halde    1♠    2♦         şeklinde bir sekansta, 5♠ deklaresi Lackwood’dur ve atlanan kontrol
                           2♠    3♠         yani ♣ kontrolünün olduğunu ama ♥ kontrolünün olmadığını ve en
                           4♦    5♠         azından şlem istediğini gösterir.
 
            Lackwood’u bu şekilde öğrendikten sonra gelelim, LTTC konvansiyonuna, yukarıdaki sekansta, konuşma 4♦’ya kadar geldikten sonra diğer ortak 4♥ deseydi bu ne anlama gelecekti; Yine Eric RODWELL’in geliştirmiş olduğu LTTC konvansiyonuna göre; koz kontrol konuşmaları başladıktan sonra ve partner ilk kontrolü atlayıp 2. kontrol rengini okuduğunda, diğer oyuncunun koz renginin bir altındaki stepi okuması, yani koz ♠ iken; 4♥, koz ♥ iken; 4♦ demesi LTTC’dir ve şu anlama gelir; “Partner, senin atlamış olduğun rengin kontrolü bende olmasa şu anda konuşmayı bitirirdim, ama bitirmedim, demek ki o kontrol bende, Tek sorunum okuduğum rengi kontrol edemiyor olsam ve şlem istiyor olsam Lackwood yapardım, okuduğum rengin kontrolü de bende olduğuna göre tüm kontrollere sahibiz, fakat buna rağmen Blackwood yapmadım, Sorunum şu ki; elim kötü olmamakla birlikte, şleme gidebilecek yeterli kuvvete sahip değilim, Şlem oynayabilmemiz için senin elinin şu ana kadar göstermiş olduğun limitin maksimum diliminde olması gerek, yani ekstra güce ihtiyacım var, eğer sende bu güç varsa şleme kalkalım. Yoksa zon söyle ve duralım.
            LTTC ismi “ Last train to clarksville” kelimesinin baş harflerinden oluşmaktadır, Biz bunu kendi dilimize “ Şleme son tren” diye çevirecek olursak, bu konvansiyona da kısaca “ŞST” diyebiliriz J 
    
 
 CİDDİ 3NT, LACKWOOD ve ŞST KONUSUNDA ÇEŞİTLİ ÖRNEKLER;
 
 BATI                      DOĞU (A)             DOĞU (B)
 ♠ 432                      ♠ A65                    ♠ Q65                     Batıda şekildeki el ve doğuda A veya B
 ♥ AQJ32                 ♥ K65                   ♥ K65                      eli varken deklarasyon her iki durumda
 ♦ A2                       ♦ 43                       ♦ K3                        da şu şekilde başlayacaktır.
 ♣ KJ6                     ♣ AQ1043             ♣ AQ543
 
    Batı     Doğu         Doğu ne demelidir? Eğer olaya puan açısından bakarsak A elinde Daha az
    1♥       2♣             puan vardır (13) B elinde ise daha fazla puan olmasına rağmen (14) kolayca
      3♣      ?               görülecektir ki, doğuda A eli varken şlem problemsizdir, halbuki B eli varken,
beş seviyesi bile kötüdür. Şu ana kadar öğrendiklerimiz doğrultusunda her 2 alternatif elin doğru deklarasyon sekanslarını inceleyelim:
 
 Doğuda A eli varken ;    Batı     Doğu              1♥-2♣-3♣ gelişmesinden sonra doğu, konuşulmayan
                                         1♥        2♣                 renklerden birinde kontrolü olduğu için, 4♥ değil 3♥
                                         3♣        3♥                 dedi, Batı bunun üzerine 15 puanlık elini, partnerinin
                                         3NT     4♣                 ♣ suitine olan KJx desteğinide göz önüne alarak,
                                         4NT     5♣                 ciddi şlem isteyecek el sınıfına soktu ve 3NT dedi, bu
                                         5NT     6♣                 arada 3NT demesi onda ♠ kontrolü olmadığı bilgisini
                                         6♥        pas               de veriyor, Doğu bunun üzerine, ♠ kontrolü olmasa
                                                                          4♥ diyerek konuşmayı sonlandıracaktı ama ♠ kontrolü olduğu için, 4♣ diyerek bu renginde 2 büyük top onör gösterdi, bunun üzerine ♦ kontrolüne de sahip olan Batı, 4NT Blackwood yaptı ve partnerinde 3 key-kart olduğunu öğrendi, şimdi batı, 5♥, 5♣, 1♠ ve 1♦ olmak üzere 12 löveyi görüyor, partnerde birde Rua olması durumunda, 13 löve olacağından, 5NT ile Rua sordu ve olmadığını öğrenince 6♥ ilan etti. Buradaki tek sakıncalı durum, eğer 2♣ cevaplarını sahte renk okuyorsanız ortaya çıkabilirJ
 
 Doğuda B eli varken :    Batı    Doğu           görüldüğü gibi sekans 3NT’ye kadar aynı gitti fakat
                                         1♥       2♣              bu kez doğuda, batının atlamış olduğu ♠ kontrolü
                                         3♣       3♥              olmadığı için diğer kontrol konuşmalarına gerek kal-
                                         3NT     4♥              madan 4♥ diyerek, sekansı bitirdi.
 
 Şimdide 1♥ oyun açan partnerinizin karşısında şu 2 elden birine sahip olduğunuzu düşünelim
 
A-         ♠ Q 4                B- ♠ Q43                Her 2 el ile de deklarasyona 2♣ cevabı ile başlayacağınız
            ♥ K654                  ♥ K654               kesin, çünkü A elinde başka seçenek yok, B elinde ise
            ♦ 43                       ♦ 3                     5 kartlı güzel ♣ renginiz varken splinter yapmanız uygun
            ♣ AQJ43                ♣ AQJ43           değil, şunu unutmayınız ki; splinter yaptığınızda elinizde
                                                                   başka bir renkten 2-3 onörlü güzel bir renk olmamalıdır.
 Güzel 5+ rengi anlatmak, splinter eli anlatmaya göre daha önceliklidir.
          Peki partner bizim 2♣ cevabımıza 2♥ veya 3♣ rebid ederse, nasıl devam etmeliyiz?
          A eli için sorun yok, bu el; güzel 5 li rengi okuyup sonra ortağa 4 seviyesinde fit vermek için ideal bir el. Kuvvetimiz az, okunmamış renklerde kontrolümüz yok, böyle bir el ile partner ne derse desin 4♥ rebid etmeliyiz.
          B elinde ise durum farklı, ♦ rengi singleton olduğu için 4♥ rebid edemeyiz, 3♥ diye devam edersek bu kadar zayıf bir el ile şlem varsa bile durduran taraf biz olmak zorunda kalırız.
          Diyelim ki partnerde şu el var : ♠ A32             konuşmaya 3♥ diye devam edersek, partner 3♠
                                                            ♥ AQ732         diyecek, bizde ♣ rengimizde 2 büyük onör ile
                                                            ♦ 42                4♣ diyeceğiz, şimdi partner ♥ kontrolü olmadığı
                                                            ♣ K52             için 4♥ diyecek. Bizimde pas demekten başka
çaremiz yok, hatayı nerede yaptık? 3♥ demekte, peki ne yapmalıydık? 2♣ cevabı verdikten sonra partner ister 2♥ desin isterse 3♣ desin, biz 4♦ ile gecikmeli splinter yapmalıydık. Gecikmeli splinterin anlamı şudur; “Partner, direkt splinter yapamadım çünkü 5’li güzel rengim vardı, şimdi splinter yapıyorum, çünkü; senin rengine 4 kartlı fitim var, ve konuşulmayan renkte kontrolüm yok, ayrıca elim minimum. Ve son okuduğum renk singleton ( ama asla tek bir As yada Rua değil).
 
 CİDDİ 3NT ÖRNEKLERİ;
                                                                                                      Batı      Doğu
Örnek 1= Batı ; ♠ KJ432       Doğu ; ♠ AQ5             sekans :        1♠         2♦
                           ♥ A32                      ♥ 4                                        2♠         3♠
                           ♦ Q2                        ♦ AKJ1043                            4♦         4NT
                           ♣ Q32                     ♣ A54                                    5♥         7NT
 
 Analiz = 1♠-2♦-2♠-3♠ gelişmesinden sonra Batı elinin çok zayıf olmasına aldırmaksızın kontrole geçti ve 4♦ ile ♦ renginde 3 büyük onörden en az birinin kendisinde olduğu bilgisini partnerine verdi, aynı zamanda 3NT stepini kullanmadığı için partneri onda kuvvetli el olmadığını da biliyor. Doğudaki oyuncu için ♦ Damı çok değerli bir kart, kontrol problemi de yok, Blackwood yaptı ve ♠ rua ile ♥ Ası öğrenince artık 13 löve sayıyor.
                                                                                                      Batı       Doğu
Örnek 2 = Batı ; ♠ AQJ32    Doğu ; ♠ K654             sekans :      1♠          2♦   
                            ♥ A2                       ♥ KQ                                    3♦          3♠
                            ♦ K432                   ♦ AQJ65                               3NT       4♦
                            ♣ Q2                       ♣ J3                                     4♠
 
 Analiz = 1♠-2♦-3♦-3♠ gelişmesinden sonra Batı, kuvvetli eli ile 3NT’yi kullanarak ciddi şlem isteğini ima etti ama doğu ♣ rengini atlayıp, 4♦ okuyunca, ♣ kontrolleri olmadığını anlayıp, 4♠ de durdular.
                                                                   
                                                                                                        Batı     Doğu
Örnek 3 =   Batı ; ♠ AJ1032    Doğu ; ♠ KQ4                sekans:      1♠        2♦
                             ♥ KJ2                      ♥ 543                                    2♠       3♠
                             ♦ 2                          ♦ AKQJ43                             4♥       4NT
                             ♣ Q432                   ♣ A                                       5♦        6♠
 
 Analiz = 1♠-2♦-2♠-3♠ sekansından sonra 4♥ diyerek şu mesajı verdi; minimum el var, ♣ ve ♦ kontrolleri yok ama ♥ kontrolü var. Bu doğu için yeterli bir mesajdı, Blackwood yapınca Batıda ♥ As değil Rua olduğunu anladı ve 6♠ ilan etti, Batıda ♥ As olsaydı 7 ilan edecekti.
 
                                                                                                           Batı     Doğu
Örnek 4 =    Batı ; ♠ AJ1032     Doğu ; ♠ KQ4             sekans :        1♠        2♦
                              ♥ Q987                     ♥ 543                                    2♠        3♠
                              ♦ 2                            ♦ AKQJ43                             4♣        4♦
                              ♣ KJ2                       ♣ A                                        4♠        pas
 
 Analiz = 3 numaralı örnekten tek farkı; Batıdaki ♥ ler ile ♣ ler yer değiştirdi, Bu defa ♥ kontrolleri olmadığı için, 4♠ de durdular.
 
                                                                                                            Batı         Doğu
Örnek 5 =    Batı ; ♠ K32           Doğu : ♠ Q4                 sekans :       1♥            2♦
                               ♥ AJ5432                 ♥ K76                                    2♥           3♥
                               ♦ 32                         ♦ AQ7654                              3♠            3NT
                               ♣ K2                        ♣ AQ                                     4♣            4♦
                                                                                                             4♥            pas
 
   Analiz = 1♥-2♦-2♥-3♥ sekansından sonra, Batı ♠ kontrolüne sahip olduğu için bunu okudu, bunu okumuş olması; ♠ kontrol varken; bir mecburiyettir ve elinin gücü hakkında bir fikir vermez, Doğu, ciddi 3NT okuyarak kuvvetli bir eli olduğunu gösterdi, Batı, yine görevi olmak üzere sahip olduğu ilk kontrol olan ♣ kontrolünü okudu, işte bu aşamada doğunun 4♦ deklaresine dikkat edin; Bu, LTTC’dir veya bizim koyduğumuz adıyla “Şleme son tren” deklaresi. Doğu her ne kadar 17 puanlı bir ele sahip olsa da, henüz şlem oynayabilmeleri için yeterli kuvvete sahip olduklarından emin değil, bunu 4♦ diyerek LTTC yapmak suretiyle, partnerine bildiriyor, Batının alması gereken mesaj şu: “ partner tüm kontrollere sahibiz, bende iyi el olduğunu 3NT diyerek sana bildirmiştim, fakat yinede şlem oynayabilmemiz için senin, minimum dan daha iyi bir ele sahip olman gerekli, lütfen kararı sen ver” bu aşamada Batı daha iyi bir ele sahip olsaydı, veya partnerinin ♦ renginde bir onör desteği olsaydı şlem denemeye karar verirdi, fakat bunlar yokken son kararı zonda kalmak oluyor.
 
                                                                                                             Batı       Doğu
Örnek 6 ;   Batı : ♠ A32          Doğu ; ♠ Q4              sekans :              1♥          2♦
                             ♥ AKJ432               ♥ Q65                                        2♥          3♥
                             ♦ AJ                        ♦ KQ432                                    3♠          4♣
                             ♣ 32                       ♣ KQ4                                        4NT       5♣
                                                                                                              6♥
 
 Analiz : Batının ihtiyaç duyduğu şey ♣ kontrolü idi, onu öğrenince, şlemi bulmak zor olmadı, burada önemli olan nokta; Doğunun eline kötü gözle bakarak, 2♥’e 4♥ kapatmamış olmasıdır, bu hakkı yok, çünkü konuşulmayan renklerden biri olan ♣ de kontrolü var.
 
                                                                                                             Batı     Doğu
Örnek 7 :   Batı : ♠ AKJ875       Doğu ; ♠ Q63               sekans ;        1♠        2♦
                             ♥ 43                           ♥ A76                                     3♦        3♠
                             ♦ KJ4                         ♦ AQ876                                 3NT     4♦
                             ♣ AQ                          ♣ J5                                       5♠        6♥
                                                                                                              7NT
 
Analiz : Batı önce 3NT ile ciddi şlem isteğini gösteriyor, ortağının ♣ kontrolünü atlayarak 4♦ okuması onda ♦ büyük onörlerinin 2sinin bulunduğunu gösteriyor, bu durumda Batı için tek problem ♥ kontrolü, eğer partnerinde ♥ kontrolü varsa şlem veya grandşlem oynayabileceklerini görüyor. Şimdi batı ♥ kontrolü yok diye 4♠ derse, partneri buna pas dan başka bir şey söyleyemez, çünkü atlamış olduğu ♣ kontrolünün onlarda olmadığını düşünür. Dolayısıyla tek çözüm batının lackwood yapmasıdır, çünkü partnerde ♥ kontrolü olmasa bile 5 seviyesi güvenlidir.
   Örneğimizde batının Lackwood’una doğu 5♥ cevabı vererek, ♥ renginde 1. tur kontrol ve 2 key-kart+ koz damı olan el gösterir, Artık Batı için 13 löveyi görmek zor değildir.
 
LTTC ye örnekler:     a=   1♠    2♦       b= 1♥    2♦       c= 1♠     2♥     d= 1♠   2♥     e= 1♠    2♥
                                         2♠    3♠             2♥    3♥             2♠     3♠           2♠    3♠           2♠    3♠
                                         3NT 4♦            3NT 4♦             3NT 4♣           4♣   4♥           4♦    4♥
                                         4♥                                              4♥
 
            Yukarıdaki sekanslardaki son konuşmaların anlamlarını inceleyelim; a elinde doğu ♣ kontrolünü atlamış, 4♦ demiş, batı ise 4♥ ile devam etmiş; Batıda ♣ kontrolü olmasa 4♠ diyerek konuşmayı kapatırdı, ♥ kontrolü olmasa; zayıf el ile 4♠ diyerek ♥ ü atlar, kuvvetli el ile ise; 5♠ diyerek lackwood yapardı, o halde Batı LTTC yapıyor, yani şleme gidebilmek için partnerinde ekstra desteğe ihtiyacı var.
            B elinde batı 3NT ile ciddi şlem isteği göstermiş, ama ♠ rengini atladığı için, bu renkte kontrolü yok, doğuda ♠ kontrolü olmasa 4♥ diyerek konuşmayı sonlandırırdı, 4♦ burada sadece, ♠ ve ♦ kontrolleri olduğunu fakat ♣ kontrolü olmadığını gösteriyor, başka bir anlamı yok.
            C elinde batı ♦ kontrolünü atlamış, ve 4♥ demiş, o halde ♦ kontrolü yok, daha önce 3NT ile ciddi şlem isteğini göstermişti, bu durmda doğunun tek yapması gereken; ♦ kontrolü yoksa 4♠ demek, ♦ kontrolü varsa, Blackwood yapmak.
            D elinde doğu ♦ kontrolünü atlayıp, 4♥ demiş fakat burada farklı bir durum söz konusu doğu partneri 3NT yi kullanabilecekken kullanmadığı için onda iyi el olmadığını biliyor, bu durumda kendisinde de vasat bir el olmuş olsaydı, muhtemelen şlem oynama kuvvetine sahip olmadıklarını düşünüp 4♠ diyerek kontratı ilan eder ve kontroller ile ilgilenmezdi, fakat bunu yapmadı o halde kuvvetli bir eli var ve partneri ♦ kontrolüne sahip ise şlem denemek istiyor. Bu durumda batı ♦ kontrolü yoksa 4♠, varsa 4NT demeli.
            E elinde yine tipik bir LTTC sekansı görüyoruz, doğu atlanmış olan ♣ kontrolüne sahip, ♥ kontrolü de var, şleme gitmek için ekstra güce ihtiyacı var.
             
        B- Beş seviyesinde kontrol konuşmaları:
      “BİZ ASLA 5 SEVİYESİNDE CUE-BİD YAPMAYIZ”
 Yukarıdaki slogan bu konuda genellikle geçerlidir. Şöyle ki; 5 seviyesinde kontrol sorusu konuşmaları genellikle partnerin uzun ve kapalı bir renk gösteren açışlarından sonra yapılır, örneğin Namyats konvansiyonu oynuyoruz ve sistemimizde 4♣ açışı kapalı ve 7-8 adet ♥ rengi gösteriyor, dolayısıyla 4♦ açışı da aynı şekilde ♠ ler. Bu durumda partnerin 4♣/♦ açışına bizim 5♦ veya 5♣ gibi cevaplarımız bu renkde kontrolüm var anlamında değil, bu renkte kontrolüm yok anlamındadır, partnerden bu renkte kısa ise veya kontrolü varsa 6 demesini ister. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta partner kapalı bir renk vaad etmeseydi örneğin direkt 4♠ açsaydı bizim 5♣/♦/♥ deklaremizin anlamı hakkında özel bir anlaşmamız yoksa bu natürel ve oynamak için olurdu.
   Aynı şekilde aşağıdaki gibi örneklerde de 5 seviyesi deklareleri kontrol sorusudur.
 
Örnek     siz      partner                     siz    partner                    siz       partner
               -         1♠                                      2♣                          1♣        1♠
              4♠         5♦= ♦ kontrol           2♦      3♥                           4♠        5♦= ♦ kontrol varsa 6♠ de
                                  varsa 6♠ de      4♥      5♣=♣ kontrol
                                                                           varsa 6♥ de
     Yukarıdaki durumlarda koza dönüş negatif (kontrol yok) olarak oynanıp, diğer stepler key kard cevabı olarak da kullanılabilir, örneğin son örnekte ;5♦ ya 5♥= 1. tur ♦ kontrolü var+ 0 -3 key kart,
                                                                                            5♠ = 2. tur ♦ kontrolü yok
                                                                                            5NT= 1. tur ♦ kontrolü var + 1-4 kc
                                                                                            6♣ = 1. tur ♦ kontrolü var + 2-5 kc
                                                                                            6♦ = 1. tur ♦ kontrolü var +2-5 kc+dam
                                                                                            6♠ = 2. tur ♦ kontrolü var.
 
Bunun yanında, o renk kontrol edilirken 5 seviyesinde okunduğu durumlar vardır, bunlar yukarıdakilerden kolayca ayırt edilebilir, ve 3 amaçla yapılır;
-Birincisi o renkte void olduğunu bildirmek için.
-İkincisi o renkte void bildirmek ve bu rengin haricindeki key-kart sayısını öğrenmek için(voidwood)
- üçüncüsü şlem veya grandşlem oynayabilmek için o renkte yardım sormak amacıyla.
 
      Birinciyi ele alırsak daha önce bir renkte kısalık (tek yada şikan) olduğunu bildiren bir konuşma yapmış isek ve daha sonra üst seviyede bu rengi tekrar okursak bu rengin şikan olduğunu ima etmiş oluruz, ama bunu yapmamız partnere bir şey sormak için değil bu bilgiyi vermek içindir. Burada şuna dikkat etmek gerekir; bir rengin sizde şikan olduğunu bildirmek için paralanmanıza gerek yoktur, ancak ortak bilgi isterse veya sekans gereği bunu bildirme şansınız olursa bildirin. Bazı oyuncular ellerinde bir rengin şikan olmasını çok büyük bir nimet gibi görürler bu yanlış bir yaklaşımdır, yani bir rengin sizde şikan olması bazen avantajlı bir durum olabilir ama kimi zamanda “keşke şikan olacağına bu renkte 2 küçük kartım olsaymış” diyeceğiniz durumlar olabilir, örneğin partnerinizde AKxxx şeklinde olan bir rengin karşısında sizde şikan olduğunda bu renkte 2 löve üretebilirsiniz, halbuki sizde 2 boş kart olsaydı bu renkte 4 löve üretebilirdiniz.
      İkinci durumda ise; 5 seviyesine natürel olamayacak şekilde sıçramak, voidwood’dur ve partnere o rengin şikan olduğu bilgisini verdiği gibi, o renk dışındaki key-kart sayısını vermesini ister. Örneğin ;    1♣   1♠
                            3♠    5♣= bu konuşma natürel veya oynamak için olamaz zira ♠ fitimiz varken partner neden 5♣ oynamak istesin? Dolayısıyla bu bir voidwood’dur partnerde ♣ şikan ve bizden diğer renklerdeki key-kartları öğrenmek istiyor.Eğer partner 5♦ veya 5♥ deseydi bunlarda yine voidwood olacaktı. Fakat :   1♦   1♠
                                             5♣       gibi bir sekansta 5♣ deklaresi aksine bir anlaşma olmadıkça natürel kabul edilmelidir.Dikkat edilirse sekans 1♦    1♥
                                                                           5♣ şeklinde olsaydı, majör kozu olan birinin bunu atlayıp 5 seviyesinde tercih deklaresi yapamayacağını düşünecektik, dolayısıyla 5♣ deklaresini natürel olamayacak bir deklare sayarak, voidwood olduğunu bilecektik.
     Voidwood konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise aksine bir anlaşmamız yoksa cevapların 03-14 şeklinde değil, 0-1-2-3 şeklinde step sırasına göre verilmesi gerektiğidir.
 
Voidwood konusuna örnek;        
                                                                                                  Biz      partner
Elimiz şöyle :   ♠ QJ7643      ve sekans şöyle gelişti                               1♣
                        ♥ ARQ                                                                 1♠         2♠
                        ♦ KQJ10                                                                ?   = şimdi normal blackwood
                        ♣ -                                                                                  yaptığımızda partnerin
                                                                                                            vereceği key-kartları spesifik
                                                                                                            olarak bilemeyiz.
 Fakat 5♣ diyerek voidwood yaparsak şimdi partner ♣ ası onda ise bile onunla ilgilenmediğimizi bilecek ve bize diğer renklerdeki key-kart sayısını verecek, ve bizde bu sayı 1 ise; 5♠, 2 ise ; 6♠, 3 ise; 7♠ ilan edeceğiz.
 
    Üçüncü olarak ise 5 seviyesinde bir konuşmayı o renkten yardım istemek amacıyla yapabiliriz, fakat bunun için bazı şartların yerine gelmiş olması gerekir, öncelikle o rengin okuyanda kısa olmadığının partner tarafından biliniyor olması, o renkte bir kontrol problemi olmadığının bilinmesi, ve başka bir renkte koz konusunda anlaşılmış olması gerekir, ve bu şartlar altında yüksek seviyede yardım isteyen bu konuşma şlem daveti şeklinde olduğu gibi 5 veya 6 seviyesinde grandşlem daveti şeklinde de yapılabilir.
 
Örnekler;     siz    partner                                         siz       partner                
                     1♠      2♦                                               1♠        2♣
                     2♠      3♠                                               2♥        2♠
                     4♣     4♦                                                4♣       4♦
                     4♥     5♦= ♦ renginde 1 büyük              4NT     5♣
                                     onörün varsa 6♠ de              5♥= ♥ renginde bir büyük onörün varsa 6♥ de
                                                                                       6♣= ♣ rengin 2 büyük onörlü ise 7♠ de
                                                                                       6♥= ♥ renginde 1 büyük onörün var ise 7♠ de
 
   Dikkat edilirse yüksek seviyede yardım isteyen deklareler kendi rengimiz ise 1 büyük onör, partnerin rengi ise; 2 büyük onör sorar. Ve bu deklare yapıldığında zaten 6 dan aşağı oynanamayacak bir seviyede ise grandşlem davetidir.
   İkinci örneğe dikkat edilirse, 5♣ den sonra 5♦ deseydik bu herhangi bir yardım sorusu değil,” koz damı varmı?” sorusu olacaktı.
 
      C- Üç seviyesinde kontrol veya deneme konuşmaları :
 
       Bunlara kontrol konuşmasından ziyade, değer gösteren veya soran konuşmalar demek daha yerinde olacaktır. Başlıca 2 durumda 3 seviyesinde natürel olmayan veya natürel olsa bile o renkte bir uzunluk vaat etmeyen konuşmalar yapmak gereğini duyabiliriz.
       Birincisi biz iki seviyesinde 1 majör renkte fit bulduktan sonra, zon oynayıp oynamamaya karar verebilmek için, belli bir renkteki uyumu araştırmak için, örneğin 1♠ açtık partner 2♠ cevabı verdi, şimdi zon oynama ihtimali olan fakat bunu başarabilmek için bir renkte partnerde destek arayan bir elimiz varsa 3 seviyesinde o rengi okuyarak, partnerden bu renkte yardımı olup olmadığını araştırırız, buna trial-bid deniyor. Partner, eğer o renkte yardımı varsa zon ilan eder, yoksa 3 seviyesinde rengimize döner.
       Diğer çok rastlanan durum ise partnerlerden birinde uzun ve güzel bir renk olduğunun bilindiği, ve 3NT oynama olanaklarının araştırılmak istendiği durumdur.
       Dünya üzerindeki en büyük ustalardan biri olan Bob HAMMAN; “ Eğer seçeneklerden biri 3NT oynamak ise 3NT oynayın” der, Bu briç dünyasında “Hamman kuralı” olarak bilinen bir teoridir.
       Dolayısıyla ortaklardan birinde uzun bir minör rengi olduğu anlaşıldığında, diğer taraftaki partner 3 seviyesinde bir renk okuyorsa, bunun natürel ve uzun bir renk olduğunu düşünmektense, hem öyle olabileceğini hem de, partnerin sadece 3NT hedefi için keserleri araştırıyor olabileceğini göz önüne almak gerekir, dolayısıyla bu tip durumlarda doğru olan yaklaşım; yeni deklarenin natürel ve uzun bir renk olması ihtimalinin 2. sınıf bir ihtimal olarak kabul edilerek öncelikle keser araştırması yapıldığını varsaymak olmalıdır.
   Örneklersek; 1 minör açıp, daha sonra 3 seviyesinde minörü tekrar ettiğimiz deklareleri kuvvetli el anlatan değil de, uzun ve kaliteli bir renk anlatan konuşmalar olarak oynadığımızı varsayalım;
     1♣ oyun açtık ve partner 1♠ cevabı verdi, 3♣ rebid ettik, partner şimdi 3♦ dedi, şimdi neler oluyor? acaba partnerimizde çok uzun ♠ ler ve ♦ lar mı var?, bunu düşünmek sonraki işimiz eğer partnerde böyle bir el var ise; bunu bize daha sonra belli edecektir, yapmamız gereken; konuşulmamış renk olan ♥ ü durduruyorsak 3NT demek, bunun dışındaki tüm konuşmalarımız; ♥ leri durduramadığımız anlamına gelecektir. Hatta 3♥ dememiz bile ♥ rengini durduramadığımız fakat söyleyecek bir konuşmamız da olmadığı anlamına gelir. Eğer 3 tane veya onör-x ♠ olsaydı 3♠ derdik
aynı şekilde 3♣ preemptive açış yaptığımızda partner 3♦ diyorsa muhtemelen bizimle yarışmak değil, hangi majörü kestiğimizi öğrenmek amacı taşıyordur. Bu durumda 3♥ diyerek ♥ durdurucumuz olduğunu bildirdikten sonra partner, muhtemelen 3NT diyecektir, ama 3♠ derse sanzatüyü bizim oynamamızı istiyor olabilir, muhtemelen ♥ atak endişesi duyuyor. Biz burada öncelikli hedef olan 3 NT yi söyleriz, 3♠ diyen partnerimiz 3NT den kalkarsa başından beri ilgilendiği konunun 3NT olmadığı anlaşılır.
    Eğer tüm renkler durduruluyor görünmesine rağmen, partner 3NT’yi kaldırırsa veya 3NT ile ilgilenmediğini gösteren bir konuşma yaparsa artık tüm konuşmalarının natürel ve uzun renkler olduğunu ve çok dağılımsal ve güçlü bir ele sahip olduğunu düşünebiliriz, fakat tüm bu sekansdan sonra partner bizim preemptive rengimize döndü ise; bir zon denemesi yaptığı fakat bir eksiklikten dolayı vazgeçtiğini düşünebiliriz.
 
Çeşitli örnekler:     Açan    cevapçı                                     Açan    cevapçı
                                1♣        1♥                                             1♣         1♥
                                3♣        3♦= 2 anlamlı, Ya ♠                   3♣         3♦
                                                    stoper arıyor, veya ♥         3♥          3♠ = ♥ fiti ile ilgilenmiyor gibi
                                                    fiti arıyor.                                                  ♠ keseri yok, ♠ stoper
                                                                                                                     varsa 3NT dememizi
                                                                                                                     istiyor. Veya şlem
                                                                                                                     istiyor
Devam edelim;
                             Açan     cevapçı                                        Açan    Cevapçı
                               1♣         1♥                                                1♣           1♥
                               3♣         3♦                                                 3♣           3♦
                               3♥         3♠                                                 3♠= ♠ stoper olsa 3NT diyecektik ama
                               3NT      4♣= kesinlikle şlem istiyor.                   Yok, hala 3NT’yi geçmek istemiyo
                                                   ♥’den veya ♣ den.                         ruz, yarım keser var. ♥ fiti yok.
 
                             Açan      Cevapçı
                               1♣          1♥
                                3♣          3♦
                                3♥          3NT= tüm keserler var direkt 3NT diyecek elden daha iyi el, açıcı
                                                         maksimum ele sahipse, (16+) şleme kalkmalı.
 
                             Açan        Cevapçı
                               1♣             1♥
                               3♣             3♠= Açan hemen partnerinde uzun majörler var diye düşünmemeli,
                                                       şimdilik, ♦ keseri varsa 3NT yoksa, 4♣ demeli, partnerde majör-
                                                       ler 4-4 bile olabilir, biz 4♣ veya 3NT dedikten sonra ♥ tekrarlarsa
                                                       majörlerden tercihimizi yaparız. Cevapçı daha sonra 4♦ derse
                                                       uzun majörler şlem istiyor.
 
                             Açan       Cevapçı
                              1♦             1♥
                              3♦             3♥ = Ya uzun ♥, ya da ♥ ve ♣ keseri var, ♠ keser arıyor.
                                               3♠ = Ya uzun majörler, ya da ♥+♠ keseri var, ♣ keser arıyor.
 
   
 
                         Açan        Cevapçı
                              1♦              1♠
                              3♦              3♥ = Ya majörler, ya da ♠+♥ keser var ♣ yok
                                                3♠ = Ya uzun ♠, ya da ♥ keseri yok, ♣ belli değil.
 
                            Açan         Cevapçı
                             1♣              1♦
                             3♣              3♦= Açan kestiği rengi okumalıdır. Her 2 rengi kesiyorsa 3NT
                                               3♥= ♠ keser arıyor
                                               3♠= ♥ keser arıyor
 
                            Açan         Cevapçı
                              1♣              1♥
                              3♣               3♥= ♦ keser arıyor, veya uzun ♥.
                              3♠= ♦ keser yok ama ♥ fiti var.
                              3NT= ♦ keser var.
                              4♣ = ♦ keser yok, ♥ fiti yok.
 
 
 
                        Açan           Cevapçı
                         1♦                 1♥
                         3♦                 3♥
                         3♠ = ♠ keser yok ama ♥ fiti var.
                         3NT= ♠ keser var.
                         4♣ = ♠ keser yok, ♥ fiti yok.        
 
                        Açan         Cevapçı
                          3♣             3♦ = natürel veya keser, açıcı kestiği ilk rengi okumalı, yoksa 4♣
                                           3♥ = Natürel veya ♦ keseri soruyor, Açıcı ♦ keseri varsa 3NT, yoksa
                                                    ♥ fiti ile 3♠, ♥ fiti yokken 4♣ demeli.
                                           3♠ = Kesinlikle natürel, Açıcı 2li fit ile 3NT, fiti yokken 4♣ demeli, eğer
                                                   3’lü fit varsa, 4 seviyesinde tekini okumalı. Kötü el ve 3’lü fit ile
                                                   4♠ demeli.
 
                        Açan          Cevapçı
                          3♦               3♥ = Natürel veya keser, Açıcı ♠ keseri ile 3♠, ♣ keseri ile 3NT demeli
                                                      her ikisi de yoksa, ♥ fiti varken 4♣, yokken 4♦.
                                             3♠ = Natürel veya keser, 3♠ diyende ♣ keser mutlaka var, ♥ keser yok
                                                     düşünülmeli, Açıcı; ♥ keser varsa 3NT der, yoksa; ♠ fiti varken;
                                                     4♣, yokken 4♦ demeli.
 
                         Açan         Cevapçı
                          1♣              1♠
                           3♣              3♦
                           3♥ = ♥ keseri göstermez, aksine ♥ keser olmadığını ve kararsız el anlatır. Cevapçı
                                     ♠ rengi 6’lı veya iyi 5’li ise tekrarlamalı, partnerde onör-x ♠ olabilir.
 
                        Açan        Cevapçı
                         1♣             1♥
                         3♣             3♦
                         3♠ = Yukarıdaki ile aynı, ♠ keser yok, kararsız el, 3’lü ♥ fiti de yok.
 
 
                       Batı   Kuzey    Doğu     Güney
                         1♣      1♦        1♥          pas
                         3♣      pas       3♦ = ♦ keseri gösterir, ♠ keseri sorar.
                                                3♠ = ♠ keseri gösterir, ♦ keseri sorar.
 
                         Batı   Kuzey    Doğu     Güney                      Batı   Kuzey    Doğu     Güney
                          1♦       pas      1♥           2♠                            1♥       3♥ = ♥ keseri sorar
                          3♦       pas      3♠ = ♠ keseri sorar.
         
                          Batı   Kuzey    Doğu     Güney                      Batı   Kuzey    Doğu     Güney
                           1♣      1♥         1♠          pas                           1♣      3♣= Natürel, preemptive
                           2♣      2♥         3♥ = ♥ keseri sorar                                  sadece bu natürel
                                                                                                                    diğer 1-3 sıçramalar
                          Batı   Kuzey    Doğu     Güney                                           keser sorusu.
                           1♠      2♥         3♥= bu sekansta 3♥’ü keser sorusu şeklinde oynayabilmek için
                                                          lebensohl konvansiyonu oynamak gerekir, şöyle ki;     
                                                  2♠= basit tutuş, 6-9 P
                                                  3♠= blokatif
                                                  3♣/♦= 5+♣/♦, 4’lü ♠ tutuşu, en az davet eli
                                                  2NT= ya 3♣ veya 3♦ oynamak isteyen 6’lı renk, ya da ♠’den davet eli
   açıcı 3♣ der, cevapçı pas veya 3♦ derse zayıf 6 lı minör, 3♠ derse; ♠ den davet. 3♥ derse ♠ fiti ile Game-forsing el.                        Dbl= diğer renkler, dbl+3♠= 3’lü fit ile GF
 
                          Batı   Kuzey    Doğu     Güney                 
                           1♦       1♥          1♠         2♣
                           2♥ = cue-bid, kuvvetli el veya ♠ fiti
                           dbl= 3’lü ♠ fiti, support dbl, iyice el
                           3♣ = ♣ kesiyorum, 3NT istiyorum, ♥ keseri arıyor
                           3♥ = ♥ kesiyorum, 3NT istiyorum, ♣ keseri arıyor.
 
     Dikkat= Rakip veya rakipler araya girdiklerinde, normal soru sekansı bozulmuyorsa, aynen işliyor, yani rakip konuşmasaydı yapacağınız deklareye yer yine varsa, aynı deklareyi yapıyoruz, yani kestiğimiz rengi okuyoruz ya da kesmediğimiz rengi atlıyoruz, fakat rakip bir renk okuduktan sonra 3 seviyesine gelindiğinde, diğer renklerde keser kontrolü yapmak imkanı yoksa rakip rengi okumak bu renkte keser sorusudur.
      Rakip bir renk okuduğunda bu rengi 3 seviyesine sıçrayarak okumak bu renkte keser sorusudur.
      Rakip 2 değişik renk okuduğunda bu renklerden birini 3 seviyesinde okumak (hedef 3Nt olduğunda) o renkte keser bildirir, ve diğer renkte keser sorar. 
                             
3- SERBEST SEKANSTA VE KOMPETİSYONDA SIÇRAMALI KONUŞMALARIN KULLANILIŞI:
(Not: Bizim tarafın konuşup rakibin deklarasyona katılmadığı duruma serbest sekans, Hem rakiplerin hem bizim konuşma yaptığımız sekansa ise kompetisyon yani yarışsal sekans denir)
A-    REVERSE= 1 renk açan oyuncunun partnerinin 1 seviyesinde cevabından sonra, 2 seviyesinde, ilk renginden daha büyük bir renk okuması ya da 3 seviyesinde ilk renginden daha küçük bir renk okuması; Natürel reversdür ve 18+ puan ve dengesiz el gösterir.
 
   Açan      cevapçı                                             açan      cevapçı
     1♦          1♠                                                     1♥            1♠
     2♥ = reverse, 18+ puan, en az 5♦                   3♣= reverse, en az 5♥, en az 4♣, 18+P
             en az 4♥ veya 1444 el
 
   açan     cevapçı              açan      cevapçı             açan   cevapçı          açan       cevapçı
     1♣         1♦                     1♣           1NT                  1♠         2♣                1♦           2♣
     2♠ = reverse                  2♦= reverse                     3♥ = reverse             2♥/♠=reverse
 
 
            Dikkat edilirse son iki örnekte 1 açışına 2 seviyesinde cevap geldikten sonra prensip şudur; 1 majör açtıktan sonra 2 minör cevabına 3 seviyesinde sıçramalı rebid; reversdür, 1♦-2♣ sekansı ise özel bir durumdur ve bu sekansta 2♥ ve 2♠ rebidlerini reverse oynayıp, yeterli kuvvet olmadığı zaman, yandaki 4’lü majörü okumamak gerekir, bu durumda başka natürel bir rebid yoksa 4 parça ♦ ile bile 2♦ rebid etmek uygundur.
            İl örneklere bakacak olursak bunlar klasik reverse konuşmalarıdır, bu konudaki prensiplerden bahsetmek gerekirse; reverse yapan bir elde ilk okunan renk en az 5 adet ve ikinci okunan renk en az 4 adet olmak zorundadır, bunun tek istisnası 4441 dağılımlardır. İkinci bir kural ise reverse pas geçilemeyeceğidir. 1 açışına cevap vermiş olan oyuncu ortağının reverse deklaresine hiçbir surette pas geçemez. 3. kural; reverse yapanın partnerinin reverse renklerinden birine 3 seviyesinde fit vermesi kötü değil iyi el gösterir (en az 10 puan), reverse renklerinden birini zon ilan ederek okuması iyi fit ama vasat el gösterir (7-9 puan), önce 2NT deyip sonra 3 seviyesinde fit vermek; fit olan çok kötü el gösterir (5-6 P) ve bu şekilde zon seviyesinin altında durulabilir. 2NT ve peşinden 3NT oynamak içindir ve genellikle minör renge hafif fit vardır. Direkt 3NT hiçbir renge fit olmayan 8-10 puanlık bir el gösterir. Bunların dışında hem fiti olmayan hem de zayıf eller ile reverse 1 üst deklare ile cevap vermek uygundur.
 
Örnekler=   açan      cevapçı
                    1♦         1♠
                    2♥         2♠= her iki renge de fit yok, minimum el, veya fit yok, iyi ♠’ler
                                 2NT= en az bir renge fit var ama minimum el 3♦ de, pas veya  3♥ cevabı
                                             verirsem; minimum el, 3NT dersem, hafif fit ve vasat el.
                                 3♣= 4.renk, fitim yok ama 10+ puanım var.
                                 3♦= ♦ fiti, 10+ puan
                                 3♥= 4’lü ♥ fiti, 10+ puan.
                                 3♠= kaliteli ♠’ler ve iyi el.
                                 3NT= Fit yok, 8-10 puan. oynamak için, diğer renklerde durdurucular var
                                 4♣= splinter, iyi ♥ fiti, 10+ puan, kısa ♣
                                 4♦ = İyi ♥ fiti, 10+puan, ♦ da en az bir büyük onör, ♣ kontrol yok.
                                 4♥= 4’lü ♥ fiti, 7-9 puan.vasat tutuş.
 
Örnek 2= açan       cevapçı
                   1♣           1♥
                   2♠            2NT= fit var veya yok minimum reverse eli ile 3♣ de
                                   3♦ = 4.renk, fit yok maksimum el
                                   3♣/♠= fit var, 10+ P
                                   2NT, peşinden 3♥ fit yok, zayıf el, uzun ♥ ler.
                                   3♥= direkt 3♥, iyi ♥ ler, iyi el, fit yok.
 
Örnek 3= açan      cevapçı
                   1♥           1♠
                    3♣          3♦= burada 4. renk değil, her türlü el olabilir, zayıf olabilir. Deklare yok.
                                  3♥= ♥ fiti ve iyi el, 10+ puan
                                  3♠= iyi ♠ ler, iyice el.
                                  4♥= ♥ fiti, vasat el.
                                  3♦, peşinden pas: minimum el, 3♦,peşinden 3NT: ♦ kesmiyor.
                                  3NT= oynamak için, fit yok, ♦ keser var.
 
Son örnekde 3♦ cevabı veren oyuncu reverse yapan ortağı 3♥ derse pas geçebilir.
Örneklerden görüldüğü gibi: reverse 2NT cevabı geldiğinde, reverse yapan normal reverse eli ile yani (17-19 P), ilk rengine dönüş yapmalıdır, bunun dışında bir konuşması kendisinde çok ekstra bir el yada fazla kuvvetli bir reverse eli olduğunu gösterir.
            Bir diğer prensip de şudur; reverse yapan oyuncu daha sonra partnerinin rengini 4 seviyesinde okursa; bu 4’lü tutuş, 3 renkte en az 12 kart ve 19-21 puan gösterir.
Örnek: açan    cevapçı                                             açan       cevapçı
              1♦         1♠                                                     1♣           1♥
              2♥         2X                                                     2♠            2-3X
              4♠ = 19-20 puan, 4’lü ♠ fiti,                            4♥= aynı şekilde
                       ♦+♥+♠ de en az 12 kart
                       ♥ belki 3 parça olabilir.
 
Ve son olarak reverse yapan oyuncuda 4432 dağılım olamaz, bu dağılım 2NT rebid eder.
Tüm bunların ışığında ana prensip şudur; reverse yapmak zon forsingi değildir ama otoforsing bir konuşmadır yani şunu vaad eder; partner sakın pas geçme bir konuşma yap, ve şunu bilki zon seviyesinin altında bir konuşma yaparsan ben bir kez daha konuşacağım. O zaman pas geçebilirsin.
 
B-    SERBEST SEKANSDAKİ DİĞER SIÇRAMALAR=
 Reverse konusunu öğrendiğimize göre gelelim sıradaki konuya; Serbest sekans sırasında yeni bir renkde sıçrama yapılıyor ve bu bir reverse değilse; o halde bu; fit ve dağılım ya da fit ve kuvvet anlatan bir konuşmadır. Örneğin; partner 1♦ açtı biz 1♠ cevabı verdik ve şimdi partnerimiz 3♥ rebid etti, ne demek istiyor? Bu bir reverse midir? Hayır ! reverse yapmak istese; 2♥ derdi, o halde partner bize iyi bir ♠ fiti olduğunu, ve dağılımsal bir ele yada kuvvetli bir ele (18-19 P) sahip olduğunu anlatmak istiyor, şimdi düşünelim partnerimizde ♠ fiti olduğuna göre; 12-14 puanı olsa 2♠ rebid ederdi, 16-17 puanı olsa 3♠ rebid ederdi, 15 puan ile o günkü ruh haline göre 2♠ ya da 3♠ rebid ederdi, o halde elinde daha farklı bir şeyler var. 3♥ e sıçrayan ortakta şunlardan biri olabilir; ya 16-17 puanı ve ♥ veya ♣ de teki var ( tabi şikan da olabilir) yada dengeli 18-19 puanı ve 4’lü ♠ fiti var, 2NT rebid etmek amacıyla 1 minör açmıştı ama şimdi biz 1♠ deyince en az 4-4 ♠ fitimiz varken artık 2NT demek istemiyor. Şimdi biz teki ve 16 puanı olan bir ele karşı bile zon oynamak istemiyorsak; 3♠ deriz, zon oynamak istiyor ama şlem ile ilgilenmiyorsak 4♠ deriz, şlem ilgimiz var ve partnerin elini merak ediyorsak 3NT ile sorarız. Biz 3♠ dediğimizde partner ancak minimum el ile yani 16 puan ve tek varken pas diyebilir, daha iyi eller ile yükseltebilir. 3NT ile partnerin elini sorarsak cevapları şu şekildedir; 4♣= kısa ♣ ve 16-17 puan.
                  4♥= kısa ♥ ve 16-17 puan
                  4♠= dengeli 18-19 puan, ve 4’lü ♠ fiti.
 Eğer partnerimizde 4’lü tutuş, kısa ♥ yada ♣ ve 18-20 puan olsaydı; direkt 4♣ veya 4♥ diyecekti.
 
 Oyun 1♦ değilde 1♣ açılmış olsaydı; 3 seviyesinde fit ve kuvvet veya dağılım anlatabilecek 2 step olacaktı (3♦ ve 3♥) bu durumda 1♣-1♠-3♦= 16-17 puan ve kısa ♦, 3♥ ise; ya 16-17 puan ve kısa ♥ ya da 18-19 dengeli olacaktı.
   Yeri gelmişken bu tip bir sekansdaki tüm konuşmaları inceleyelim;
 
    Açan   cevapçı
      1♦        1♠
      1NT= dengeli 12-14 P, 4’lü ♠ yok
      2♣ = 5+♦, 4+♣, 12-17 P (4♦ 4♣ olabilmesi için ancak 1444 dağılım olabilir)
      2♦ = 5+♦, 12-17 puan, 4’lü ♥ olabilir.
      2♥ = Natürel reverse, 5+♦,4+♥, 18+ puan ( ♦=4 parça ise ancak 1444 veya 4441 dağılım olabilir)
      2♠= 4’lü ♠ fiti, 12-15 puan.
      2NT= dengeli 18-19 puan, 4’lü ♠ yok.
      3♣ = natürel reverse, 5+♦,4+♣,18+ puan
      3♦ = 6+ sayıda kaliteli ♦, çok puan olması gerekmez.
      3♥ = 4’lü ♠ fiti, ya kısa ♣ veya ♥ ve 16-17 puan, ya da 18-19 dengeli.
      3♠ = 4’lü ♠ fiti, dengeli veya yarı dengeli 16-17 puan, ya da dengesiz 15 puan.
      3NT= oynamak için. Muhtemelen kaliteli minör rengi ve yanda keserler.
      4♣ = 4’lü ♠ fiti, kısa ♣, 18-20 puan
      4♦ = 6+ sayıda kapalı ♦ ve 4’lü ♠ fiti. İyice el.
      4♥ = 4’lü ♠ fiti, kısa ♥, 18-20 puan.
      4♠ = 6+♦, 4+♠, ♦ lar kapalı değil. Kuvvetli el değil.
 
C-    KOMPETİSYONDA SIÇRAMALAR=
 
Masada kompetisyon (yarışma) olduğunda bir çok konvansiyon off durumuna gelir, yani iptal olur ve yerini başka anlamlara bırakır. Örneğin, forsing sanzatü, bergen, jacoby 2NT, drury, splinter ve ters majör konvansiyonlarını oynuyoruz diyelim ve partnerimiz 1♥ oyun açtı ve sağımız kontr ile veya bir overcall ile müdahale etti, bu durumda bazı çiftler kontr atılmış olmasının sekansı bozmadığı düşüncesi ile tüm konvansiyonlarını oynamaya devam ediyorlar, hatta overcall yapılmış olmasının bile konvansiyon sekanslarını bozmayacağını düşünen oyuncular vardır, fakat genel yaklaşım bu durumda konvansiyonların bir çoğunun iptal edilerek yerlerini başka anlamlara bırakması yönündedir, bunun istisnası splinter gibi uzak sıçramalı deklarelerin aynen kullanılmaya devam edilebileceğidir.
Kompetisyon olduğunda 1 seviyesinde yeni renk cevaplarını; natürel ve 1 tur için forsing 2 seviyesinde yeni renk cevaplarını natürel ve nonforsing oynamak, 1 sıçramalı yeni renkleri ortağın rengine iyi fit ve okunan renkte löve kaynağı olabilecek 5+ sayıda bir renk gösteren en azından davet değerlerine sahip bir el anlatmak için kullanmak uygundur. 2 sıçramaları ise anlamını değiştirmeden splinter olarak oynamak uygundur. Örneğin bergen konvansiyonu oynuyoruz ve partner 1♥ açtı demiştik, şimdi rakip müdahale etmeseydi 3♣ deklaremiz 4’lü fit ve 7-9 puan, 3♦ deklaremiz ise; 4’lü fit ve 10-12 puan anlamına gelecekti, oysa rakip kontr ile veya bir overcall ile müdahale ettiğinde yani kompetisyon oluştuğunda, 3♣ deklaremiz; löve kaynağı olabilecek kalitede 5+ sayıda ♣ ve 4’lü ♥ fitimiz olduğunu gösterir ve en azından davet elidir. 3♦ deklaremizde yine aynı şekilde ♥ fiti ve ♦ lar gösterir. Bu durum biz kompetisyona müdahale eden taraf olduğumuzda da geçerlidir. Örneğin; rakip 1♥ oyun açtı partnerimiz 2♣ müdahale etti ve diğer rakipde pas dedi veya 2 seviyesinde bir konuşma yaptı (2♦/2♥) şimdi bizim sıçrayarak 3♠ okumamız en az 5’li ♠ ve ortağın ♣ lerine fit gösterir.
Bunun bize faydası şudur; partner ona fitimiz olduğunu bilir, fitimiz olmasa sadece 2♠ derdik o durumda da muhtemelen fitimiz olmadığını bilirdi ve ona göre kolay karar verir. Ayrıca biz partnere fitimizi vermek için ♠ lerimizi göstermekten vazgeçseydik beklide 4♠ daha iyi bir kontrat iken 5♣ oynamak zorunda kalacaktık. Ayrıca oyunu rakip oynarsa partner bizim el yapımızı deklarasyonda öğrendiği için daha başarılı defans yapabilecek.
Fit + renk anlatan sıçramalarda dikkat edilecek husus şudur; partnerin majör deklaresine bir minör ile sıçrayarak fit+renk yaparken; bu minör renk löve kaynağı olacak kalitede olmalıdır (en az 2 onörlü), fakat partnerin minör deklaresine, bir majör ile sıçrayarak fit+ renk yapıldığında bu majör renk kaliteli olmak zorunda değildir, burada amaçlardan biri alternatif kontrat yakalamaktır.
1♥ açışına kontr geldiğinde partnerin 2♠’e sıçraması fit+renk eli gösterir. Fakat diğer durumlarda yani 1 minör açışına kontr veya overcall geldiğinde partnerin 2♦/♥/♠ e sıçraması fit+renk eli anlatmaz, bunlar zayıf 6’lı renk anlatır, fit vaad etmez. Fakat biz rakibin açışına bir overcall ile girdiğimizde araya girenin cevapçısının tüm tek sıçramalı konuşmaları fit+renk elidir.
 
Örnekler:   batı kuzey doğu güney                                        batı   kuzey doğu   güney
                   1♠    2♣       3♥ = 5+♥ ve ♠ fiti, en az davet            1♥      2♦        2♥       3♠= fit + renk
 
                  batı kuzey doğu güney                                        batı   kuzey doğu   güney
                   1♣     1♠      2♣      3♦ = fit + renk                            1♦     dbl      pas      1♥
                                                                                                   pas   1♠ = 5+♠, 18+puan, 4’lü♥ yok
                                                                                                            2♠= 5+♠, 4’lü ♥, 18+P
               
                  batı kuzey doğu güney                                        batı   kuzey doğu   güney
                   1♠     2♦       4♣=splinter (4seviyesinde                  1♣      1♥        2♠        4♣/♦ = splinter
                                                           fit+renk yok)  
    
Fit+renk konuşması geldiğinde partnerin ana renge basit dönüşü; davet kabul etmeyecek el anlatır, diğer renkde tutuş göstermesi o renkden davettir. Diğer konuşmaları zon değilse; forsingdir.
Yeri gelmişken Örneğin 1 Majör açışlarına cevaplar ile rakibin kontr müdahalesinden sonra bunların uğrayacağı değişimleri inceleyelim. (bergen, jacoby 2NT, Forsing 1NT, splinter ve ters majör konvansiyonları oynadığımızı farz edelim)
 
Örnek : batı kuzey doğu güney                                   batı     kuzey    doğu     güney
               1♥    pas    1♠= F1                                           1♥        dbl         pas= pas eli
                                 1NT= F1, 4’lü ♠ yok.                                                rdbl= fit yok, 11+ puan
                                 2♣= natürel, GF                                                       1NT= dengeli 8-10 P
                                 2♦= natürel, GF                                                        2♣= natürel NF, fit yok
                                 2♥= 3’lü fit, 6-10 P                                                    2♦= natürel NF, fit yok.
                                 2♠= 6’lı ♠, 5-8 P                                                        2♥= 3’lü fit, 8-10 P
                                 2NT= jacoby(4’lü fit, 14+ P)                                      2♠= 5+♠,4♥, en az davet eli
                                 3♣= bergen( 4’lü fit, 7-9 P)                                       2NT= 4’lü fit, 10-12 P
                                 3♦ =bergen (4’lü fit, 10-12 P)                                    3♣= fit + renk, en az davet
                                 3♥= 4’lü fit, 0-5 P (blokatif)                                       3♦= fit+ renk, en az davet
                                 3♠= 4’lü fit, 10-12 P, tek var                                     3♥= 4’lü fit, 0-6 P, blokatif
                                 3NT= 4’lü fit, 13-15 P, ♠ tek                                      3♠= 4’lü fit, 10-12 P, tek var
                                 4♣/♦= 4’lü fit, 13-15P, ♣/♦ tek                                   3NT=4’lü fit, 13-15P, ♠ tek
                                 4♥ = 5+ fit, 0-8 P.                                                   4♣/♦= 4’lü fit, 13-15 P, tek♣/♦
                                                                                                                 4♥ = 5+fit, 0-8 P.
 
    Görüldüğü gibi açışa kontr gelmesi bir çok cevabın anlamını değiştirmektedir, özellikle şuna dikkat etmek gerekir ki; 2/1 sistemde 1 Majör açışına 2 seviyesinde sıçramasız yeni renk cevabı game-forsing (zona kadar pas geçilemez) iken, rakip kontr attıktan sonra, bu cevap; 5+ sayıda bir renk ve zayıf el gösterir, ve genellikle açış rengine fiti olmayan bir eldir. Keza 3♣/♦ gibi bergen konvansiyonu deklareleri yerlerini fit+ renk ve en azından davet eli anlatan anlamlara bırakırlar.
 
 4- PROBLEMLİ SEKANSLAR:
 
A-    (1♦-1♠) ŞEKLİNDE BAŞLAYAN SEKANSLAR:
 
Bu sekansın problemi şudur; cevapçıda 5’li ♠ ve 4’lü ♥ varken, 1♦ açışına 1♠ dediğinde partnerden 2♣ rebidi geldiğinde, 5♠,4♥ ve 6-11 puana sahip eli ile sıkışır, vereceği hiçbir deklare doğru olamaz, diyelim ki 10 puanı var, şimdi 2♥ demek ister ama bu deklare burada 4. renk forsingi olduğu için 4’lü ♥ anlatmayacağı gibi, eğer 4. rengi game-forsing oynuyorsak, olması gerekenden daha zayıf bir el ile yaptığımız için problem çıkar, elimizde 7-9 puan varken sorunumuz daha büyüktür.     
            Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa; bunu çözmenin yolu, 1♦ açışına 2♥ ve 2♠ cevaplarını, Polonyalı büyük usta Martens’in tavsiye ettiği şekilde oynamaktır.
            Buna göre 1♦ açışına 2♥ cevabı =       5’li ♠, 4’lü ♥ ve 7-9 puan gösterir.
                                              2♠ cevabı ise= 5’li ♠, 4’lü ♥ ve 10-11 puan gösterir.
            Böyle oynadığınızda; partner 1♦ açışınıza 1♠ dediğinde ya başka türlü bir eli veya 5♠-4♥’ü varsa kuvvetli eli olduğundan emin olabilirsiniz.
            “Ama bu durumda, 1♦ açışına 2♥ veya 2♠ diyerek 6’lı majör ve zayıf el anlattığım sekans bozuluyor” derseniz; “evet ne yazık ki bu anlamlar ortadan kalkıyor ve bu tip eller ile önce 1♥/♠ deyip sonra fırsat gelirse tekrar 2♥/♠ demeye çalışmak zorunda kalıyorsunuz.
            Tabi sizin için hangisi daha önemli ise onu uygulamakta özgürsünüz.
 
B-    ( 1♠- 1NT) ŞEKLİNDE BAŞLAYAN SEKANSLAR (FORSİNG 1NT OYNARKEN)
           
1♠ açışımıza partner forsing 1NT cevabı verdiğinde bizde, vasat bir el var ise genellikle rebid problemi yaşamayız, 4’lü ♥ ümüz varsa 2♥ deriz, ♠ rengimiz 6’lı ise ve başka 4’lü rengimiz yoksa 2♠ deriz, dengeli 17-18 puanımızla 2NT, 19-20 puanımızla 3NT rebid ederiz, bunlar yoksa , en uzun minörümüzü 2 seviyesinde rebid ederiz, buraya kadar güzel fakat, 2 renkli ve kaliteli bir elimiz olduğunda 3 seviyesine sıçramak konusunda tereddütler yaşarız. Tamam 18-20 puanımız varken 3 seviyesine sıçrarız, ama bazen 15-17 puanlı arada eller ile kararsız kalır ve bazen 2 seviyesinde konuşur, zon kaçırırız, bazen de daha cesur davranıp 3 seviyesine sıçrar ve bir dizi anlaşmazlıktan sonra fazla yükseldiğimizi görürüz. Bunun yanında 2NT veya 3NT rebid ettikten sonra batarı olmayan bir 4♥ kontratı yerine 3NT oynayıp battığımızda olur. Çünkü biz 3 parça ♥ ümüz varken, 2NT veya 3NT rebid ettikten sonra  partnerin ♥ deklare etmesi falcılık olur. Bunlara, 1♠ açtıktan sonra 3 seviyesinde sıçramalı rebidlerin 5-5, 5-4, 6-4 ve hatta bazen 6-3 renkler ile yapıldığını da katarsak, bu sekans tüm oyuncular için bir kabusa dönüşmeye hazır bir sekanstır diyebiliriz.    
Peki tüm bu problemleri nasıl çözebiliriz? Tabi ki herkesin bir konvansiyon veya özel sekans için gözüne ilk kestirdiği step olan 2♣ stepini kullanarak J . Bizde bu konuda yine Martens’in tavsiyesi olan bir “özel sekans” uygulayarak, bu konuyu çözmeye çalışacağız. Bedeli tüm diğer konvansiyonlarda olduğu gibi çok ucuz= bu sekansı uygularken 2♣ oynayamayacağız J
Yöntem oldukça basit; 1♠ açışımıza 1NT cevabı geldiğinde, 2♦, 2♥ ve 2♠ cevaplarımızın anlamları aynı . yani 12-15 puana sahip vasat el, 2NT ve 3NT cevaplarımızda ki tek değişiklik; 2NT veya 3NT dediğimizde elimizde 3 parça ♥ olmayacak, yani ♥ ikili olacak. Sıçramalı yeni renk veya 3♠ deklarelerimiz; davet eli anlatacak, yani 15-17 civarı puana sahip ortalama eller. Dolayısıyla sıçramalı deklareler forsing değil, partner minimum el ve tutuş ile pas geçebilir. Bunların dışında ki tüm kuvvetli eller ile 2♣ stepini kullanacağız, yani 18+ puana sahip eller.
Peki gerçekten 1♠ açıp dönüşte natürel olarak 2♣ rebid edecek elimiz varsa? ; sorun yok, bu tip eller ile de 2♣ rebid edeceğiz. Bu durumda 1♠-1NT-2♣ sekansında 2♣ deklaresi, natürel ya da değil anlamı taşıyacak, natürel ise ♠+♣ rengi olan vasat el, natürel değilse her türlü 18+ puanlı el veya 16-17 puanlı, 2NT rebid edecek kuvvette, ama 3 parça ♥ olan dengeli el.
 
Şimdi 1♠ açışı 1NT cevabına rebidleri özetleyelim;
Açan     cevapçı
 1♠         1NT
 2♣ = natürel ya da değil
 2♦ = 5+♠, 3+ ♦, 12-15 P
 2♥ = 5+♠, 4+♥, 12-16 P
 2♠ = 6+♠, 12-15 P
 2NT = dengeli 16-17 P, ♥ 2 parça
 3♣ = 5+♠, 4+♣, 16-17 P, davet eli
 3♦ = 5+♠, 4+♦, 16-17 P, davet eli.
 3♥ = 5+♠, 5+♥, 16-17 P, davet eli.
 3♠ = 6+♠, 16-17 P davet.
 3NT= dengeli, 18-20 P, ♥ 2 parça.
Daha yüksek cevaplar şöyle oynanabilir;
     4♣ = kendi kendine splinter, 6+ kaliteli ♠, kısa ♣, yararlı 9+ puana şlem yapacak el.
     4♦/♥ = aynı
     4♠ = 7+♠, açar el civarı puan.
 
Açan    Cevapçı                                                 Açan     Cevapçı                               
 1♠         1NT                                                      1♠          1NT
 2♣        2♦ = röle, 8+ puan, 5’li ♥ yok.                2♣         2♦
              2♥ = 5+ ♥ var.                                        2♥ = Tüm diğer 18+ puan eller( 5-4, 6-4 gibi)
              2♠ = basit tercih (5-7 P)                         2♠ = 2♣ natürelmiş, ♠+♣ eli, 12-15 P
              2NT= dengeli 11-12 P (2344)                2NT= 16-17 P dengeli, 3’lü ♥ var.
              3♣ = 6+♣, (5-7 P)                                   3♣ = 5+♠, 5+♣, 18+ P, GF
              3♦ = 6+♦, (5-7 P)                                   3♦ = 5+♠, 5+♦, 18+ P, GF
              3♥ = 5+♥, 2♠, 10-11 P.                           3♥ = 5+♠, 5+♥, 18+ P, GF
              3♠ = 3’lü ♠, 10-11 P                                3♠ = 6+♠, 18+ P, GF
              3NT= dengeli 13-15 P (2344)                3NT= dengeli, 18-20 P, 3’lü ♥ var.
 
Görüldüğü gibi açan 2♣ rebid ettiğinde cevapçı, natürel bir konuşması varsa yapıyor, yoksa 8+ puana sahip bir el ile 2♦ rölesini kullanıyor. Açıcının 2♦ röleye 2♠ rebidi, bir özelliği olmayan ♠+♣ eli gösteriyor, 3 seviyesinde yeni renkler 5+ sayıda kartı garanti ediyor (tabi 18+ puanıda). Bunların dışında kalan 5-4 gibi eller ile açıcı 2♥ rebid ediyor, cevapçı bu 2♥’e ♠ fiti varsa, 2♠ yoksa 2NT diyerek tekrar röle yapar ve açıcı elini tarif eder.
         Açan    Cevapçı                                
          1♠        1NT
          2♣       2♦
          2♥       2♠/NT
          3♣ = 5♠,4♣, 18+P, GF
          3♦ = 5♠,4♦, 18+ P, GF
          3♥ = 5♠,4♥, 18+P, GF
 
C-    1♥- 1NT ŞEKLİNDE BAŞLAYAN SEKANSLAR (FORSİNG 1NT OYNARKEN)
 
1♠-1NT’nin sorunları burada da vardır, fakat 1♥-1NT sekansında cevapçıda olabilecek el tipi sayısı 1♠-1NT’ye oranla daha azdır, çünkü; 1♠’i atladığı için 4’lü ♠ olmayan ve genellikle ♥ fiti olmayan el tipleri olacaktır.
Bu sekansta 2♣ stepini artifisyel kullanmak mümkün değildir, bunun yerine açıcı 2♠ stepini artifisyel kullanır, 2♠ rebidi her türlü 18+ puana sahip, GF el anlatır, cevapçı 3♣ veya 3♦ gibi natürel bir deklaresi yoksa 2NT ile sorar ve açıcı el tipini söyler.
Bu durumda 1♥-1NT sekansı şöyle gelişir;
 
Açıcı     Cevapçı                                                   Açan      Cevapçı
 1♥         1NT                                                        1♥           1NT
 2♣ = 5+♥, 3+♣, 12-15 P                                       2♠           2NT= röle
 2♦ = 5+♥, 3+♦, 12-15 P                                                       3♣/♦= 6+ renk, 5-7 P
 2♥ = 6+♥, 12-15 P.
 2♠ = her türlü 18+ P                                            Açan        Cevapçı
 2NT= dengeli 16-17 P                                          1♥            1NT
 3♣/♦= en az 5-5, 16-17 P, davet eli.                      2♠           2NT
 3♥ = 6+♥, 16-17 P, davet                                     3♣ = 5+♥, 5+♣, 18+P, GF
 3♠/4♣/4♦= kendi kendine splinter.                         3♦ = 5+♥, 5+♦, 18+ P, GF
 3NT = kapalı 7+♥, açar el                                    3♥ = 6+♥, 18+ P, GF
                                                                                       3♠ = 6♥ 5♠, 18+ P, GF
                                                                                       3NT= dengeli, 18-20 P
 
 D- 1♥-1♠ SEKANSI:
 
            1♥-1♠ şeklinde başlayan bir sekansta da açıcı bir çok durumda sıkıntı yaşayabilmektedir, bunlardan biri 3 seviyesine sıçramak için gerekli kuvvetin ayrımı, bir diğeri ise partnerin ♠ rengine 3’lü iyi tutuş olan durumlarda 2♠ diyebilmek daha iyi olabilecekken, sistem gereği 1NT demek zorunda kalınmasıdır. Örneğin şöyle bir eliniz var; ♠ AQ6 ♥ ARJ65 ♦ 1076 ♣ 85 böyle bir el ile şüphesiz 1Nt rebid etmek hoşunuza gitmeyecek, ama 2♠ derseniz de partner sizde ♠ i 4’lü sanacak . Aynı şekilde 2 renkli eller ile sıçramak istiyoruz ama kimi zaman davet amacıyla kimi zaman ise çok kuvvetli bir el ile, peki zavallı partnerimiz bunu nasıl ayırt edecek? Birde dengeli eller ile 5’li ♥ olduğu için 1♥ açtığımız durum var, peki böyle bir el ile açtıysak ne rebid edeceğiz? 15-16 dengeli varken 2NT’mi rebid edelim, o halde 18-19 dengeli varken ne yapacağız? işte bu gibi problemleri çözmek için burada 2♣ rebidini yine natürel veya değil şeklinde oynuyoruz.
 
Açan    Cevapçı                                               görüldüğü gibi 2♣’e cevapçı basit konuşması varsa
 1♥       1♠                                                        yapıyor, yoksa 2♦ rebid ediyor.
   2♣      2♦ = röle, elini tarif et ortak.
              2♥= basit tutuş
             2♠ = 6+ ♠, 5-7 P
 
 
Açan     Cevapçı                                          Bu durumda 2♣’den geçmezsek=
 1♥          1♠                         
   2♣         2♦                                                              Açan        Cevapçı
   2♥ = ♣ natüreldi, ♥+♣ eli var, 12-15 P                      1♥            1♠
   2♠ = 3’lü ♠ fiti                                                             1NT= 12-14 dengeli
   2NT=15-17dengeli el                                                 2♦ = 5+♥,4+♦, 12-15 P
   3♣ = 5+♥, 5+♣, 18+P, GF                                         2♥ = 6+♥, 12-15 P
   3♦ = 5+♥, 5+♦, 18+P, GF                                           2♠= 4’lü ♠, 12-15 P
   3♥ = 6+♥, 18+ P, GF                                                  2NT= dengeli, 18-19 P
   3♠ = 3’lü ♠ fiti, 18+ P                                                  3♣= 5+♥, 5+♣, 16-17 P, davet eli
                                                                                      3♦ =5+♥, 5+♦, 16-17 P, davet eli
                                                                                      3♥ =6+♥, 16-17 P, davet
    Açan       Cevapçı                                                     3♠= 4’lü ♠ tutuşu, 16-17 P, davet.
      1♥            1♠                                                           3NT= zayıf splinter.(15-17)
       2♣           2♦                                                            4♣/♦= kuvvetli splinter.(18+)
       2♠           2NT(tek sorar)                                         4♥/♠= oynamak için, dağılımsal.
       3♣ = ♣ tek
       3♦ = ♦ tek
       3♥ = tek yok
       3♠ = 3514 ( maksimum el)
 
 
E-1♦-2♣ SEKANSI:
 
2/1 game-forsing oynarken bile bu sekans zon forsingi değildir, çünkü 2 minör konuşularak başlanmıştır, ve 3NT oynanamazsa 5 seviyesi bire –iki puanıyla her zaman gelinemeyecek kadar yüksek bir seviyedir. Ayrıca, 1♦ açışına 2♣ cevabı veren cevapçıda 4’lü bir majör olabileceğinden dolayı, majör fiti de limitiyle beraber araştırılabilmelidir.
Bu konuda Fransız Alain LEVY’nin yöntemi güzeldir;
 
Açan      Cevapçı
 1♦           2♣
 2♦ = aşağıdaki cevapların hiçbiri. ♦ 4 tane bile olabilir, yanda 4’lü majör olabilir.
 2♥ = 5+♦, 4♥, reverse, 17+ P
 2♠ = 5+♦, 4♠, reverse, 17+ P
 2NT= 12-14 dengeli veya 18+ dengeli, 3 boş majör veya onör-x majör olabilir, 2 boş majör
                       olamaz.
 3♣ = ♣ tutuşu, limit belirsiz.
 3♦ = 6+♦, 17+P
 3♥/♠ = ♣ tutuşu ve splinter, 12-15 P.
 3NT = 15-17 P, kısa ♣
 
1♦    2♣
2♦         sekansından sonra cevapçı, varsa 4’lü majörünü okur, ama 2 majör demesi kesin 4’lü olduğu anlamına gelmez, keser de olabilir. Fakat açıcı rengi 4’lü tutuyorsa desteklemelidir.
 
F-1♠-2♥ SEKANSI:
 
Buda yapışık renklerin,uzak ara sekansı olması sebebiyle; problemli bir sekanstır. Limitleri tebit edebilmek için en iyi yöntem; açıcı yanda 4’lü ♦ veya ♣ varken 12-15 puan ile 3♣/♦ dememelidir, ♠ 5 parça bile olsa minimum eller ile 2♠ rebid etmek; limitlerin belirlenmesi için önemlidir, fakat 5-5 renk varken bu geçerli değildir, o halde 1♠-2♥-3♣ gibi bir sekans açanda ya 5♠-5♣ olduğunu ya da 5-4 ama kuvvetlice bir eli olduğunu gösterir.(16+P)
Açıcının partnerinin ♥ rengine fiti olduğu durumlarda iyi değerlendirilmelidir.
Bu durumda açıcının 4♥’e sıçraması; ♥ fiti olduğunu fakat, konuşulmayan renklerde kontrolü olmayan, minimum bir ele sahip olduğunu gösterir.
Açıcının 4♣ veya 4♦ şeklinde splinter yapması ise, o renkte kısalık olduğunu (tek veya şikan), konuşulmayan diğer renkte ise kesinlikle kontrolü olmadığını ve minimum bir ele sahip olduğunu gösterir.
Bunların dışındaki her durumda, açıcı fiti varken 3♥ ile yükseltmelidir. Yani splinter yapabilecek bir dağılıma sahipken bile, kuvvetlice bir eli varsa (16+P) veya kuvvetli olmasa bile diğer renkte kontrolü varsa splinter yapmamalıdır.
Sekans 1♠-2♥-2♠ şeklinde geliştiğinde cevapçının açıcının ♠ rengine fiti varsa bu fiti bildirme şekli hakkında kural aynıdır.
1♠-2♥-3♣ şeklinde gelişen bir sekansta cevapçının 4♦ deklaresi gecikmiş bir splinterdir, cevapçıda iyi ♥ rengi, ♠ veya ♣ fiti, kısa ♦ vardır.
1♠-2♥-3♦-4♣ şeklinde gelişen bir sekansta ise; 4♣ deklaresi natüreldir, aynı zamanda iyi el anlatır.
 
 
G-JACOBY 2NT SEKANSI ;
 
            Bilindiği gibi, partner 1 majör oyun açtığında cevapçıda 4’lü majör fiti ve dengeli el varken açar puana sahip eller ile Jacoby2NT deklaresi kullanılmaktadır, fakat klasik Jacoby2NT gelişmelerinde dağılım ile birlikte limitlerin anlatılmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Çünkü açıcı 2NT cevabından sonra teki varsa bunu 3 seviyesinde okumakta, 5-5 rengi varsa; 4 seviyesinde 2. rengini okumakta, dengeli iyi el ile 3NT, 6’lı Majör ile 3 majör cevabı vermektedir, Majöre 4 seviyesinde dönüş ise minimum el anlatmaktadır. Fakat genellikle tüm konuşmaların limitlerinde bir belirsizlik vardır.
            Bu yüzden Alain LEVY’nin tavsiyesine uyarak Jacoby2NT gelişmelerini şu şekilde oynamak daha faydalı görünmektedir.
 
 Açan    Cevapçı                            Açan     Cevapçı                        Açan     Cevapçı
   1♠         2NT                                  1♠          2NT                             1♠          2NT
   3♣ = 15-16 P, tek yok                   3♦          3♠= teki sorar(min el)   3♥          3♠= teki sorar (min el)
   3♦ = 15-16 P, tek var                                 3NT= teki sorar(max el)             3NT= tek sorar(max el)
   3♥ = 17+ P, tek var
   3♠ = 12-15 P, tek olabilir             Açan     cevapçı
   3NT= 17+ P, tek yok                    1♠          2NT
   4♣/♦/♥= en az 5-5                        3♠          3NT= tek var mı? Sorusu.
   4♠ = çok kötü el.                          4♣/♦/♥= tek
                                                        4♠ = tek yok
 
            1♥ açışında da gelişmeler benzer şekildedir, sadece 3♥,3♠ cevaplarının yeri değişir, pratik olarak şu şekilde akılda tutulabilir; kozumuzun 3 seviyesinde rebidi; 12-14 puanlık uvertür el gösterir, diğer majörün 3 seviyesinde okunması ise; teki olan 17+ puanlı el gösterir.
 
 Açan     Cevapçı                                             Açan     Cevapçı
   1♥          2NT                                                   1♥          2NT
   3♣ = tek yok, 15-16 P                                      3♥          3♠= tekin varmı?
   3♦ = tek var, 15-16 P                                       3NT = yok
   3♥ = 12-14 P, uvertür el, tek olabilir                4♣ = ♣ kısa
   3♠ = tek var, 17+ P                                          4♦ = ♦ kısa
   3NT= tek yok, 17+ P                                       4♥ = ♠ kısa
   4♣/♦ = 5-5
 
 
 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret109176
Hava Durumu
Anlık
Yarın
9° 6°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.27735.2985
Euro6.02466.0488