• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

FORCING PASS

FORSİNG PAS 
 Edwin Kantar' ın ¢The Forcing Pass¢ kitabından özetleyerek çeviren:

Dr. Mete F. Toppare
 Herkes konuşmakta ama puanlar partnerinizle sizde gibi gözükmektedir. Şimdi sağınızdan bir deklare yapılmıştır, ne yapacağınıza tam olarak karar verememektesiniz. Kontur atabilir veya kararı partnerinize bırakabilirsiniz, bu durumda kararı partnere bırakmak daha uygun olabilir, belki de kırk yılda bir doğru deklareyi verebilecektir. Ancak bir dakika, pas geçerseniz partneriniz bu pasın forsing olup olmayacağını bilemeyebilir. Bu durumu daha önce konuşmuş muydunuz?

Hangi durumlarda pasınız kuvvet gösterisi olup nihai kontratı tayin etmek için tam olarak karar veremediğinizi gösterecek, hangi durumlarda ise sadece konuşmalardan çekilme anlamını verecektir?

 BÖLÜM –I Açıcı ve cevapçının Forsing Pas Sekansları

 1. Partnerlik zon forsingi yapan bir konuşma yapmışsa, ya siz eli oynarsınız veya karşı taraf konturlu oynar.

2. Davet konuşması kabul edilmişse zon forsingi durumu olduğundan pas forsingdir.

3. Rakibin preemptif dekleresinden(veya ovırkolundan) sonra zon söylemişsek sonraki tüm paslarımız forsingdir.

Ancak a) yeni bir renkte ortak zon söylemişse b) zon söyleyerek(ör 4©) rakip tarafından preempt yapılmışsa--istisnai durum: biz zondayız, karşı taraf değil--c)1© (veya 1ª) deklaresinden sonra preempt yapılmışsa cevapçı cue-bid yapabilecekken zona sıçramışsa açıcının pası forsing sayılmaz.

 Batı Kuzey Doğu Güney

1 © 1ª 4© 4ª

Pas(?)

Doğu cue-bid yapabilecekken zona sıçradığı için pas forsing değildir

 Aşağıdaki konuşmada pas forsing midir?(iki taraf da zonsuz)

Batı Kuzey Doğu Güney

2 ©* 4ª 5© Pas?

(*zayıf)

Rakibin preemptif dekleresinden sonra zon söyledik, tüm paslarımız forsingdir.

 Eller şöyleydi: ªARQ1098

©2

¨RQ1092

§Q

ª 76 ª 32

©AQJ953 ©R106

¨54 ¨83

§1076 §ARJ952

ª J54

©874

¨AJ76

§ 843

Yüksek düzeyde pas geçme kararsızlığı ifade eder, kontr :"partner, daha fazla konuşma" derken, bir düzey üste konuşma, ceza ile ilgilenilmediğini gösterir, pas, arkasından konuşma ise çok kuvvetli bir eli gösterir.

Çok zayıf cevap elleriyle partneri durdurmak için kontr atmayı unutmamalıdır. Örnek:

AVxxx, Rxx, RVxx, x elimizde var diyelim, 1 pik açtık, soldan 2 trefl, ortaktan 3 trefl, sağdan 5 trefl geldi diyelim. Bu elle Dbl atıp partneri durdurmalıyız.

4. Daha önce pas geçmiş 2 el zona gelirse, forsing pas meydana gelir. (Rakibin zonu çalmasına izin verilmez).

Batı Kuzey Doğu Güney

----- Pas Pas Pas

1 © 1ª 4© 4ª

Pas(?)

 Kuzey-Güney pastan geldikleri için pas forsingdir.

 5. Rakipler part skorda kalmışken bizim araya girişimizle zona çıkmışlarsa Pas forsingdir.(sound of the bidding)

Batı Kuzey Doğu Güney

1§ 1¨ 1© 2¨

2© 3¨ 4© 5¨

Pas(F)

Açıcı cuebid yerine zona fırlamışsa, zayıf el forsing pas yapamaz.

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 1ª 2© 2ª

4© 4ª Pas(NF)

Burda açıcı cuebid (güç gösterisi) yapabileceği halde zona fırlamıştır, doğunun pası forsing değildir.-İstisna: Doğu-Batı zonda, karşı taraf değilse pas forsingdir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 1ª 2© 3ª

4© Pas Pas 4ª

Pas(?)

 Yukardaki sekansta birkaç faktör birarada görülüyor. Kuzey-Güney partskora razıyken, rakibin zon konuşmasıyla kendileri de zona gelmişlerdir, pasın forsing olması gerekir, ancak batı 3 NT ile cuebid yapabilecekken yapmamıştır. Bu iki durum birbirini dengelediğinden pas sadece zondaya karşı zonsuz durumunda forsingdir.

Aşağıdaki sekansa ise oldukça sık rastlanır:

 Batı Kuzey Doğu Güney

1ª 2© 2ª 4© 4ª 5© Pas(?)

 Kuzey-Güneyde kuvvet vardır, pas sadece zondaya karşı zonsuz durumunda forsingdir.

 Zon altında cuebid yapılamıyorsa 3NT cuebid için kullanılabilir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 2ª 3© 3ª

3NT*

* = cuebid

6.1-4 direkt sıçramalı deklareden sonra açıcı yalnız yeni renk veya cuebid yaparsa forsing pas sekansı oluşur.

 Dağıtan :Güney Zonsuz

ª 73

© RJ10632

¨QJ75

§ 3

ª RJ106 ª AQ98542

©9 © -

¨R964 ¨A82

§Q654 §J97

ª -

© AQ8754

¨ 103

§ AR1082

Batı Kuzey Doğu Güney

----- ---- ---- 1©

Pas 4© 4ª 5§

5ª DBL Herkes Pas

Güney 5 trefl ile cue bid yaparak şlem daveti yaparken Kuzey şlem için uygun olmayan eliyle 5 Pike kontr atarak deklareye devam etmeme isteğini iletiyor. Kuzeyin minör renklerini değiştirdiğinizde ise double fit nedeniyle Kuzey şlemi deklare edecekti.

 7. Bire -bir cevaplardan sonra, zon daveti kabul edilirse, forsing pas sekansı oluşur(açıcının cue-bidi de forsing pas oluşturur).

Ör:

Kuzey Güney Batı Kuzey Doğu

ª 3 1§ Pas 1© 1ª

© QJ543 2ª* 4ª Pas(F)

¨ RJ32

§ 32

* cue bid

Güney

ªA2

©AR76

¨54

§ARQ54

 8. 3 Düzeyinde Forsing Pas

Bir seviyesindeki açış üzerine 2 düzeyinde cevap sonrası 4. oyuncunun kompetisyonu üzerine pas forsingdir. Ancak bu renk cevapcının renginden aşağı derecede olmalıdır.

 Batı Kuzey Doğu Güney

1ª Pas 2¨ 3§

Pas(F)

BATI DOĞU

ªRJ1087 ª32

© A1043 ©Q87

¨ R5 ¨AQJ932

§ 32 §Q8

 Ancak cevapçı araya giriş nedeniyle 3 seviyesinde sıçramasız yeni renk göstermişse, rengin cevapçının renginden aşağı olup olmamasına bakılmaksızın tüm paslar forsingdir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1ª 2© 3§ 4©

Pas(F)

 Sıçramalı yeni renkler forsing pas sekansı yaratmaz

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 2¨ 3ª 4¨

Pas(NF)

 Batı ª53© RQ1076 ¨54 §AQJ3 Doğu ª RJ98764 © 32 ¨10 § R82

 9. Bir fit bulunduğunda veya bir partner yeni bir renk gösterdiğinde forsing pas geçip sonra konuşmak direkt konuşmadan daha fazla güç gösterir.

Ör: Batı Kuzey Doğu Güney

1ª 2© 4©* 5©

Pas(F) Pas DBL Pas

5ª

* splinter

BATI DOĞU

ª RQ10974 ª AJ32

© 5 © 7

¨ AJ8 ¨ R1065

§ RQJ § A1073

 Fit bulunmadan önce bir forsing pas en azından parsiyel bir fiti, ancak devam edip etmemekte tereddütü gösterir. Partnerin kozunda destek devam isteğini gösterir. Ancak forsing pas geçip gelecek kontrdan sonra partnerin kozuna destek vermek şlem isteği gösterir.

 Ör: 3¨

 1© 3ª

?

5¨

a b c d..

ª63 ªA8 ª A87 ªAQ4

©AR874 ©AR874 © AR874 ©AR8743

¨54 ¨54 ¨ 5 ¨54

§RJ105 §R1032 §QJ74 §R10

 a) Kontur, pik desteğini inkar eder

b) Pas, pike muhtemel destek, ancak konuşmaya devamda tereddüt

c) 5 Pik, konuşmaya devam

d) Pas, sonra konturu 5 Pikle kaldırarak şlem denemesi

 Forsing pas bir miktar koz desteği vaadederse de, partner onör ikili veya 3 küçükten fazlasını beklemeden konuşmalıdır.

Pas geçip daha sonra cue bid yapmak ise şlemin hemen kesin olduğu, grandşlem araştıran ellerdir.

 Örnek e

ªAJ106

© ARJ876

¨ -

§ A109

Partnerin kozuna destek veya ek gücünüz yoksa hemen konturla konuşmaları durdurmak genellikle daha iyi sonuç verir.

Ör: Batı Kuzey Doğu Güney

1 § 2ª 3¨ 4ª

?

 BATI DOĞU

 ª 74 ª 3

© A107 © RJ9

¨ 5 ¨ RQ98742

§ ARJ10843 § 92

 Pas geçmek karoya tolerans göstereceğinden batı Kontr veya 5§ seçeneklerinden birini seçmelidir. Kendinize ait çok sağlam bir renk yoksa kozdan defansif löveniz olmasa da kontr tercih edilmelidir.

 10. Bir seviyesinde açışınızdan sonra DBL ve RDBL(yarı dengeli, 4 lü tutuş yok) sekansından sonra 4. oyuncunun konuşmasını takiben pas forsingdir. Yeni renk ise zayıf distribusyonel bir eli gösterir.

DBL

1© RDBL

?

1/2/3/4ª

? : pas Þ Forsing

2 ¨Þ Zayıf, distribusyonel el (körler ve karolar)

 Sürkontrcu kendini limite ederse daha sonraki paslar forsing değildir, limite etmezse açıcı ve cevapçının pasları forsing pastır.

 Ör: Batı Kuzey Doğu Güney

1© DBL RDBL Pas

Pas 2§ Pas(F) 3§

Pas(F)

 11. Cevapçı pastan geliyorsa, DBL-RDBL sekansından açıcının renginin 2 seviyesine kadar pas forsingdir.

12. Cevapçı 1 NT demiş veya 1© -2© gibi basit tutuş yapmışsa forsing pas sekansı oluşmaz. Ancak araya DBL ile girilmiş ve açıcı RDBL atmışsa sonraki paslar forsingdir.

 Ancak açıcı kendini de limite etmiş ise sonradan atılan RDBL forsing pas oluşturmaz.

 Aşağıdaki sekansları inceleyiniz

a)

PAS

2 §/ 2¨

1© 1 NT

RDBL PAS(?)

 DBL

----------------------------------------------------------------------------------------

b) PAS

PAS

1© 1 NT

RDBL PAS

PAS(?)

DBL

2 §/ 2¨

----------------------------------------------------------------------------------------

c) PAS

PAS

3§

1© 1 NT

2© PAS

RDBL PAS(?)

PAS

DBL

a ve b deki paslar forsing iken açıcının kendini limite ettiği c de pas forsing değildir.

13.Bir üzerine bir cevaptan sonra takeout kontru gelmiş ve açıcı sürkontr atmışsa, açıcının daha sonraki pası cevapçının renginin 2 düzeyine kadar forsingdir.

Ör: Batı Kuzey Doğu Güney

1§ Pas 1© DBL

a) RDBL Pas Pas 1 ª

Pas(F)

Ancak:

Batı Kuzey Doğu Güney

1© Pas 1 ª DBL

b) RDBL Pas Pas 3§

Pas(NF)

 Açıcı elini limite ederse veya açıcının 2 NT sıçramalı konuşmasına pas geçecek bir eli varsa kendi renginin 2 düzeyinin üstünde bir deklareye pas geçebilir.

a) sekansında açıcı forsing pas yerine 2 © gibi bir deklare verirse 16-17 puanlık, muhtemelen 3 lü koz desteği(yani 3parça kozla 3© diyecek )bir eli ifade eder.

 b) sekansında ise açıcı da şöyle bir el olabilir ve cevapçı çok zayıf olabilir:

ªR4 ªJ10732

©ARJ105 © Q3

¨RJ7 ¨Q108

§J42 § 1098

 14. Sanzatuyla araya Giriş: 1 NT araya girişi konturlanırsa(elin kendi tarafına ait olduğunu bildiriyor) daha sonraki tüm paslar forsingdir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1© 1 NT DBL 2ª(kaçış)

Pas(F)

 Açıcı distribüsyonel ellerle pas geçmemelidir.

ªJ102 ªJ2

©RQJ95 ile pas geçerken ©RQ953 ile 3 ¨ demelidir

¨RJ ¨AQJ98

§R98 §7

 Bunun tersine olarak sürkontr S. O. S. değilse ve kuvvet belirtiyorsa, bu defa el 1 NT ovırkolu yapanlara aittir ve onların pasları forsingdir.(açıcının psişik vari açışında olduğu gibi)

 Batı Kuzey Doğu Güney

1© 1 NT DBL RDBL(kuvvet)

2§ Pas(F)

veya (ilk tur konuşmalar aynı)

Pas Pas 2§ Pas(F)

 Sanzatu açan kontrdan kendini kurtarmak için deklare vermişse, forsing pas sekansı oluşmaz, 4 koz(veya kaliteli 3 koz+daha önceki konuşmasının maksimumu) olan defans oyuncusu kontr atmalıdır.

  BÖLÜM 2:

OVIRKOL VEYA KONTUR İLE ARAYA GİREN TAKIMIN KONUŞMALARINDA PASIN FORSİNG OLDUĞU DURUMLAR

15. Üçüncüden preeemptif açış sonrası(3-4 düzeyi) 4. oyuncu DBL der ve cevapçı zona fırlarsa forsing pas geçerlidir (ancak preemptif açış yapan taraf zonda, karşı taraf değilse rakipler ciddidirler, pas forsing değildir).

Herkes zonsuz:

Batı Kuzey Doğu Güney

Pas

Pas 3¨ DBL 5¨

Pas(?)= forsing

 

16. Ovırkol: Ovırkol yapılınca nadiren forsing pas durumu yaratılabilirse de bu mümkündür. Ovırkolcu limite olmuş rakiplere karşı 4 seviyesinde yeni bir renk konuşursa forsing pas sekansı oluşur.

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1ª

2© 2ª Pas 3ª(blokatif)

4¨ Pas 4© 4ª

Pas(F)

ª- ª10732

Batı ©ARJ1095 Doğu © 83

¨AR874 ¨106

§ 42 § RQ873

17. Rakipler partskorda kalmışken sizin araya girişinizle zona gelmişlerse forsing sekans oluşur(sound of the bidding) Bkz. madde 6.

 Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1ª

2© 2ª Pas Pas

DBL 3ª 4¨ 4ª

Pas(F)

ª4 ª1032

Batı ©AJ10975 Doğu © 8

¨RQ5 ¨A98763

§ A42 § QJ3

18. Zonda iken her iki taraf da zona gelirse, rakipler limite olmuşsa, ovırkol yapan taraftan zon forsingi bir cue bid yapılabilecek fırsat olmamışsa, forsing pas geçerlidir.

 D-B zonda, dağıtan Güney

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1¨ Doğu-Batı cue bid yapabilecek

1ª 3¨ 3© 4¨ fırsat bulamamışlardır.

4© 5¨ Pas(F)

 Aşağıdaki sekansta ise zon forsingi yapan bir deklare verebilmişlerdir:

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1ª * Cuebid

2© 2ª 3ª* Pas

4© 4ª Pas(F)

 ª84 ªA3

Batı ©AR10965 Doğu © J873

¨AQV5 ¨ R97

§ 9 § RJ3

19.Take out kontru sonrası forsing sekanslar: T.O. Kontru atıldıktan sonra cevapçının cue bidi -açış renginin hemen üstündeki rengin 3 seviyesine kadar-forsing pas oluşturur.

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1§

DBL Pas 2§* 2©

Pas(F) * cue bid

 Bu sekansta pas 3¨ ya kadar forsingdir.

Kontura cevapçının üç düzeyindeki cue bidi zon forsingidir. Cevapçının direk zona fırlaması(açan taraf zonda, konturcu zonsuz durumu hariç) forsing pas oluşturur.

Herkes zonda:

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1§

DBL 2ª 4© 4ª

Pas(F)

Bu sekansta zon durumu nedeniyle pas forsingdir. Bu nedenle Kuzey-Güney eli ancak konturlu oynayabilirler. Bilindiği gibi burdaki forsing pas ofansif değerler olduğunu, ancak nihai kontrat hakkında kararsızlık ifade eder.

 

1981 Blue Ribbon Pairs -San Fransisko.

E-W zonda ª A9832

© 74

¨98

§ 10972

ª7 ª J4

©QJ1063 © A9832

¨AJ104 ¨K765

§K86 §QJ

ª KQ1065

© K

¨ Q32

§ A543

 

Batı Kuzey Doğu Güney

----- Pas Pas 1ª

DBL 3ª 4© 4ª

DBL

Batı pas geçerse forsing olacak, doğunun konuşmaya devam etmesini istemediğinden minimum eline rağmen kontur atmalıdır. Gerçek hayatta Batı pas geçti ve Doğu 5© diyerek bir battı, 4ª ise konturlu iki batarak D-B için mükemmel bir skor oluşturacaktı.

Cevapçının kontura nonforsing sıçramalı cevabı (8+-10 puan) tek başına forsing sekans oluşturmaz, ancak konturcu yeni bir renk göstermişse (16+-19 puan) forsing pas gündeme gelir.

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1§

DBL Pas 2¨ 2©

2ª 3 © Pas(F)

 

ªAKQ84 ª92

Batı ©KJ4 Doğu © Q3

¨A762 ¨KQJ1043

§ 10 § J93

Doğu kontur atamadı veya 3 pik diyemedi, üçlü kör veya piki yok, bu nedenle Batı bu bilgiyi kullanarak 5¨ diyecektir.

20. Takeout kontru sonrasında bir veya 2 düzeyindeki konuşmaya partner ceza kontru atmışsa forsing paslar 2 düzeyine kadar geçerlidir.

 

ªA4 ªJ983

Batı ©AJ95 Doğu © Q103

¨RV54 ¨ 72

§ 975 § AQ92

 

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1 ª

DBL 2§* DBL 2 ª *10 + puan

Pas(F)

21.Responsif kontr: Genellikle bir takeout kontruna cevap olarak dağınık puanlı, uzun renksiz ellerle atılır. Bu sekansta a)Takeout kontr atan taraf zona gelirse veya b) Rakipler 5 veya daha üst düzeye çıkarak konuşurlarsa forsing pas geçerlidir.

ª4 ª 83

Batı ©AR95 Doğu © J83

¨Q1054 ¨ AJ72

§ R975 § QJ62

 

 

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1 ª

DBL* 2 ª DBL# 4ª * takeout

Pas(?) # responsif

Burda yukardaki koşullardan herhangi biri yerine gelmediği için pas forsing değildir.

 

Batı Kuzey Doğu Güney

- - - 1 ¨

DBL 2 ¨ DBL 5 ¨

Pas(?)

 

i) ª AJ6 ii) ª R42

© AR72 © RJ75

¨ - ¨ -

§ ARJ976 § ARJ876

 Batı ilk elle forsing pas geçmeli, ikinci elle ise kontr atarak yüksek seviyede bir kontratı düşünmediğini göstermelidir.

22. Negatif Kontr: Reopening kontrunun ortak tarafından cezaya çevrildiği, ve rakibin kaçtığı durum:

ªAJ74 ª 83

Batı ©A75 Doğu © J83

¨4 ¨ RQ9762

§ RQ854 § 92

Batı Kuzey Doğu Güney

1§ 1¨ Pas Pas

DBL* Pas Pas 1© * Reopening

Pas?

Doğunun eli zayıf ve distribusyonel olabileceği için, forsing pas sekansının rakibin 2 düzeyi ve üstündeki konuşmalarında geçerli olması kabul edilmiştir. Aksi takdirde doğunun deklaresi çok güçleşecek, natürel 2 ¨ demek zorunda kalabilecektir. Yukardaki sekansta pas forsing değildir.

Batı Kuzey Doğu Güney

1§ 2©* Pas Pas

DBL Pas Pas 2ª

Pas(F) * zayıf

2 seviyesinde kontrat: pas forsing, Doğu kontr atmalıdır.

 23. Açış, ovırkol ve DBL sonrası sekanslarda ise a) açıcının tarafı zona gelirse b) Ovırkol yapan taraf 5 veya daha üst düzeye çıkarsa forsing pas sekansları ortaya çıkar.

ªAR74 ª QJ103

Batı ©Q94 Doğu © A853

¨4 ¨ 10

§ RQJ54 § A932

 Batı Kuzey Doğu Güney

1§ 1¨ DBL 4¨

4ª 5¨ Pas(F)

 Doğunun pası hem Doğu-Batının zona gelmesi, hem de Kuzey-Güneyin 5 düzeyine çıkması nedeniyle forsingdir(biri yeterliydi)

 Son olarak pasın forsing olmadığı durumlarda ve "kazıklanıyormuş" hissine kapılıyorsanız, kontur atın, evet bazen bunlar konturlu yaptırılır ama kurallar mükemmel değildir.

  

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret109176
Hava Durumu
Anlık
Yarın
9° 6°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.27735.2985
Euro6.02466.0488