• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

6/4 ELLER

ALTI DÖRT ELLERLE REBİD
Açıcı sık sık altı dört ellerle karşılaşır. Gayet rahatlıkla oyunu altılı rengiyle açar sıra rebide geldiğinde hangi deklareyi vermesi gerektiği konusunda sıkıntıya girer.
Açıcının altılı rengi minör, dörtlü rengi de majör olduğunda, mümkünse dört parça majör gösterilir. Cevapçı 1 karo üzerine 1 kör veya 1 trefl üzerine kırmızı renklerden birini göstermişse, açıcı dört parça pikle 1 pik demeli çünkü cevapçının rebidinde piki desteklemek için sorunu kalmaz. Cevapçı piki geçerek 1 sanzatu demişse, açıcı oynanabilecek güçte pik fiti olmadığı için altılı minörünü rahatlıkla rebid edebilir.
Açıcının dört parça majörü kör ise ve cevapçı pik deklaresi vermişse, açıcının reverse yapacak gücü olmadığında körler gösterilmez. Standart deklarede, açıcıda reverse yapabilmek için minimum puandan bir as fazlalığı olması gerekir. Bu artırmada, açıcı minimumdaysa rebidinde körleri değil altılı minörünü gösterir.
Dört parça majörün bir seviyesinde gösterilme imkanı varsa açıcı oyunun mantığını dikkate almak zorundadır. Dört parça boş kartla bile majör gösterilmeli. IMP puanlamasında ve rober briçte, majörün kalitesi kötü ve minör renk sağlamken, açıcı rebidinde mükemmel altılı minöründen önce dört parça majörünü göstermelidir. Altı parça majör ve minörlerden birinden dört parça içeren eller de başka bir sorundur. Tüm artırmada ilk amaç oynanabilir bir majör fiti bulmak olduğu için, altılı majörün rebidi, altı parça minörün rebidine göre çok daha çekicidir.
Altı parça kör ve dört parça pikle şu üç özel durum dışında açıcının rebidi kördür. 1) Cevapçı pik demişse, 2) Açıcının forsing sanzatu üzerine reverse yapacak gücü varsa, 3) Cevapçı zon forsingi olan ikili seviyeye yükselmişse. Son durumda açıcı reverse yapacak gücü olmasa bile ikinci turda piklerini gösterebilir.
Altı parça pik ve dört parça körle, iki rengin kalitesi arasında büyük fark yoksa ve körler güzel piklere göre çok zayıf değilse rebid körden olmalıdır. Altı parça majör ve dört parça minörle, majör, desteğe ihtiyaç duyulmayacak kadar iyiyse rebid majörden olmalıdır. Bunun için, cevapçının singleton veya şikan majörü bile olsa kayıp en fazla bir olmalıdır. Majörün kalitesi daha düşük olduğunda, fit bulmaya öncelik vererek rebid minör renkte olmalıdır.
 
 
Örnek 16:
a)Açıcı b) Açıcı c) Açıcı d) Açıcı e) Açıcı f) Açıcı                  g) Açıcı
ªD2                       ª7543                    ªAV8754              ªARV1074           ªRDV6 ª RDV6 ªADV1054
©AV83 ©A5                       ©7                          ©7                          ©AV9842              © AD9842             © RD108
¨4                          ¨8                          ¨RD108                ¨AV83 ¨3                          ¨3                          ¨7
§AD9863              §ARD1069           §R3                        §94                        §D4                       §A4                       §63
Örnek 16a)da 1 trefl açılıp da 1 karo cevabı geldiğinde 1 körle rebid yapılır. Cevap 1 kör olursa, cevap sistematik olarak 4 trefldir. (Bir sonraki bölüme bakınız.) Cevap 1 pik veya 1 sanzatu olursa rebid 2 trefldir. El, 2 körle reverse yapacak kadar iyi değil.
Örnek 16b)de 1 trefl açılıp, 1 karo veya 1 kör cevabı geldiğinde 1 pik rebidi yapılır. IMP skor veya rober briçte amacınız, en fazla puanı kazandıracak kontratı bulmak yerine oynamaya en yatkın renk olarak görünen treflde zon bulmak istiyorsanız 3 trefle sıçramalısınız. Ortak 1 pik derse, dört parça pik desteği ve altılı iyi treflinizi göstermek için 4 trefle sıçrayabilirsiniz, değerler zon için yeterlidir. Ortak 8-10 puan gösteren 1 sanzatu derse, yedi el gözüktüğü için 3 sanzatuya sıçrayın.
Örnek 16c)de 1 pik açıp mümkünse 2 karo rebidi yapın. Ortak 2 kör derse üçlü seviyede karo göstermek yerine 2 pik deyin. Ortak 2 karo derse, yeterli gücünüz olduğundan güzel karo desteği ve kör kısalığını göstermek için 3 körle splinter deklare verin.
Örnek 16d)de pikler kaliteli olduğu için tüm cevaplardan sonra 2 pik rebidi yapılabilir. Bununla birlikte, cevapçı 2 karo derse 3 körle splinter yapmak da iyi fikir.
Örnek 16e)de 1 kör açıp, cevapçı 1 pik derse yükseltin. Ortak forsing sanzatu derse 2 kör rebidi yapın. Ortak ikili seviyede minör gösterirse, artık reverse olmadığından 2 pik diyebilirsiniz.
Örnek 16f)de 1 kör açın ve cevapçı 1 pik derse 4 karoya sıçrayarak splinter yapın. Ortak 1 sanzatu derse eliniz reverse yapmak için yeterince güçlüdür, 2 pik deyin. Ortak ikili seviyede yeni bir renk gösterirse 2 pikle elinizin şeklini tarif edin.
Örnek 16 g)de, 1 pik açıp 2 kör rebidi yapın. Pikleriniz ortağınızın desteği olmadan da oynanabilecek güçte olmasına karşın, körden daha iyi fit bulunabilir.
Açıcı altılı minör ve dörtlü majörü varken, minörle oyun açtıktan sonra cevapçı elindeki dörtlü majörü göstermişse sistemde özel artırmalar vardır. Böyle dağılımlar çoğunlukla zon teklifi için yeterli olduğundan, açıcı orijinal renginde dörtlü seviyeye yükselerek altı dört dağılımını gösterir ve zon forsingi yapar. Cevapçı çok zayıfsa oyun yapılamaz ancak bu durumda rakipler iki renkten fite sahipken preemptive konuşma yüzünden araya girememişler demektir.
Minörde dördüncü seviyeye sıçramak, görünen anlamında değildir, çünkü mümkün gibi görünen 3 sanzatu geçilmiştir. Açıcı bu sıçramasıyla, altı (belki yedi) parça minörüne ek olarak cevapçının majörünü dört parçayla desteklemektedir ve majörde zon için değerlerin yeteceğini düşünmektedir.
Açıcı, altı dört dağılımla bu sıçramayı yaptığında değerlerinin bu iki renkte yoğunlaşmış olması gerekir. Açıcının değerleri söz konusu iki renkte yoğunlaşmışsa, diğer renklerdeki değerlere göre daha fazla löve sağlanır. Açıcının altılı minörü kaliteli değilse , dörtlü seviyeye sıçramak yerine cevapçının rengini iki veya üç seviye yükseltmek daha iyidir.
Diğer dörtlü seviyeye sıçramalar açıcının elinin kalitesini ortaya koyar. Cevapçının okuduğu majörde dörtlü seviyeye yükselmek şlem teklif ederken, çift sıçramalı reverse şlemle değil zonla ilgilenir. Ancak, çift sıçramalı reverse aynı zamanda şikan gösterdiğinden ikisinden biri sistemden çıkarılabilir.
Açıcı, şlemle ilgilenen altı dört eli olduğunda splinter deklare kullanırsa daha iyi olabilir. Açıcı splinter yaparsa cevapçı çöpe gidecek değerleri göstermek için sanzatu deklaresi verir ve açıcı hayalinden vazgeçerek görünen en iyi oyunu bulur.
Örnek 17:
a) Açıcı b) Cevapçı            c) Cevapçı             d) Açıcı e) Cevapçı             f) Cevapçı                            
ª3                          ªA74                     ªDV85   ªRV98   ªA763                   ªAD73                                
©AD76 ©R983                   ©R983                   ©9                          ©RDV                    ©954                     
¨A9                      ¨R843                   ¨843                      ¨R7                       ¨DV64 ¨A853                 
§ADV874             §93                        §109                      §ADV832             §94                        §R4
Örnek 17a)da oyuna 1 treflle başlanır. 1 Kör cevabından sonra açıcı 3 pikle çift sıçramalı splinter yapar. Bu deklare, dört kartlı kör desteği, zon için iyi değerler ve aynı zamanda kısalık kontrolü göstererek cevapçıya pik puanlarını düşürüp minör puanlarına daha fazla değer vermesi için fırsat tanır. Yalnız pik puanları düşürülürken asın değeri elbette düşürülmez.
17b)deki cevapçı açanın splinter deklaresi üzerine isteğe kapılmalı. Oyunun kontrolünü ele alarak, şlemi bulmak için Roman Key Card Blackwood’u kullanmalı.
17c)deki cevapçı ise zonu hoş bir sürpriz olarak görüp, minimum değerlerle sign-off 4 kör deklaresini verir. Cevapçı burada pik puanlarının işe yaramadığını bilir, körü daha kötü olsaydı 4 kör yerine 3 sanzatuya giderdi.
Örnek 17d)de açıcı 1 trefl açar ve 1 pik cevabından sonra altı dört dağılımını göstermek için 4 trefle yükselir. Cevapçıda ölçülü bir el varsa 4 pik makul bir oyun olabilir. Daha iyi bir eli olduğunda cevapçı ne yapması gerektiğini tahmin eder.
17e)de cevapçı heyecanlanmamalı. Elinde oyun açacak değeri olmasına karşın, açıcının gösterdiği iki renkten birinde güzel fit yoktur ve şlem değerleri eksiktir. Çünkü kırmızı renklerde kısadır.
17f)deki cevapçı daha fazla teşvik olmalı. Kaliteli pikleri, karo kontrolü ve trefl onörü güzel değerlerdir. Cevapçı kontrolü ele alıp keser göstererek veya Roman Key Card Blackwood ile şlem araştırmalıdır.
 
AÇICININ REVERSE REBİDİ
Açıcının rebidinde, ilk okuduğu renkten daha pahalısını okuması reverse olarak adlandırılır. Bu tanımlama, açıcının renklerini ekonomik olmayacak şekilde göstermesinden gelir. Açıcı, renklerini ekonomik sıraya göre yapabilir ve cevapçı ikili seviyenin üzerine çıkmadan tercihini yapabilirdi. Reverse ile, cevapçı açıcının ilk rengine en az üçlü seviyede dönebilir.
Renklerin bu şekilde gösterilmesi için açıcının daha yüksek seviyede bir kontrat oynayabilecek ekstra değerleri olması gerekir. Tam olarak vaat edilen puan aralığı ortaklık anlaşmasına bağlıdır.
Two Over One sisteminin en eski formu olan Walsh System’e göre, reverse zon forsingi anlamına gelir. Daha sonraki düşüncelere göre, reverse için zon forsingi kadar çok güç aranması büyük bir sınırdır ve bu yüzden elin iyi bir şekilde tanımlanması engellenir. Bugünkü genel düşünceye göre, reverse için minimum puandan bir as fazlalık olması gerekir. Açıcının güzel 16 veya fazla puanı olabilir. Açıcıda üst limit yoktur ve reverse bir tur için forsingtir.
Reverse aynı zamanda elin şeklini gösterir. Bu deklare, ilk rengin ikinci okunan renkten daha uzun olduğunu garanti eder. Açıcının iki rengi 4-5, 4-6, 4-7, 5-6, 5-7 şeklinde olabilir. Bazı özel durumlarda, açıcı tek bir renge sahipken, yeterli puan varsa bir tur forsing amacıyla sadece üç parçayla da reverse yapabilir.
Açıcı, reverse’den sonra cevapçının rebidine göre deklareye devam eder. Büyük deklare teoristi Monroe Ingberman tarafından önerilen ve kabul gören, açıcının reverse’ünden sonra cevapçının kompleks deklareleri 4. bölümde incelenmiştir.
AÇICININ SIÇRAMALI 3 SANZATU REBİDİ
Sıçramalı 3 sanzatu rebidi herhangi bir özel dengeli eli tarif etmek için kullanılmaz, bu deklare özel tariflere ayrılmıştır. Açıcı bir minörle açtıktan sonra, bir seviyesinde cevap üzerine 3 sanzatuya sıçrarsa, orijinal renk en az altılı ve kapalı (veya hemen hemen kapalı) anlamına gelir.
Açıcı cevapçının rengini inkar eder, bu renk singleton veya şikan olabilir. Açıcı güzel rengine ek olarak okunmayan renklerden durdurucu vaat eder. Hemen hemen kapalı bir renk ve yanlardan durdurucuyla 3 sanzatu diyen açıcı yaklaşık olarak 16-18 onör puan aralığındadır, ancak bu puan aralığı çok katı değildir.
Örnek 18:
a) Açıcı b) Açıcı                                                                                 
ª7                          ª7                                                                                        
©AD5                    ©RD4                                                                  
¨ARV1084           ¨ARDV63                                                                          
§R109                    §A52                                                   
Her iki elle de açıcı oyuna 1 karo ile başlar.
18a)da ki elle açıcı, cevapçı 1 kör, 1 sanzatu veya 2 trefl derse, 3 karoya sıçrar. Cevapçı 1 pik derse, açıcı 3 sanzatuya sıçrayarak, güzel karolar, okunmayan renklerden durdurucu vaat ederek piki tutmadığını gösterir.
18b)de cevapçı 1 kör derse, açıcı bir sonraki turda köre dönmeyi planlayarak 3 treflle oyunu forse eder. Cevapçı 1 sanzatu derse, açıcı kötü pike karşın kumar oynayarak 3 sanzatuya sıçrar. Cevapçı 2 treflle oyunu forse ederse açıcının en güzel deklaresi karoda sıçramaktır. Cevapçı 1 pik dediğinde de açıcı sağlam karolarla 3 sanzatuya yükselir ve diğer renklerden durdurucuyla piki tutmadığını gösterir.
Cevapçı 3 sanzatu deklaresini duyduğunda açıcının elini anlar. Pikten değerleri yoksa, açıcının kısa pikini ve yanlardan durdurucu olduğunu bildiği için elinde tepe kartları varsa şlemi bulabilir.
Cevapçının değerleri kendi rengindeyse, bu onörlerin 6 karo şleminde işe yaramayacağını ancak 3 sanzatunun daha iyi olacağını görür. Cevapçı kendi rengine sadece çok sağlam olduğunda ve sanzatuda güçlük olacağını gördüğünde dönebilir.
 
 
Örnek 19:
a) Cevapçı                            b) Cevapçı                            c)Cevapçı                             d)Cevapçı                              
ª96542                  ªA8652                 ªRD1043                              ªRDV10964                        
©R86                                     ©A93                                    © V87                                    ©V87                    
¨D95                                    ¨985                                     ¨53                                       ¨ 3        
§A3                                       §R3                                       § D74                                    § 42                                      
 
 
 
19. örnekte cevapçı açıcının 1 karosuna 1 pik der. Artırma açıcının tanımlayıcı 3 sanzatusuyla devam eder.
Örnek 19a)da cevapçı karo şlemi için kartlarının yararlı olduğunu bilir. Bu yüzden 4 treflle cue-bid yapar. Açıcının eli 18a örneğindeki gibi olabilir.
19b)de cevapçı yine karo şleminin büyük olasılıkla olacağını bilir. Cevapçı 4 karo diyerek, kontrollerin iyice araştırılmasına izin verir. iyi ortaklık anlaşmasıyla şlem hatta grand şlem bulunabilir.
19c)de cevapçı elindeki pik durdurucularının 3 sanzatu için gerekli olduğunun farkına varır. Başka bir kontrat araştırmadan pas geçer.
19d)de, cevapçı elinin pik durdurucularından başka hiç bir işe yaramayacağını görür. Açıcı sanzatu oynarken dokuz löveye ulaşamaya bilir, ancak kendisi pikten büyük olasılıkla altı löve alacaktır. 4 pik 3 sanzatu dan daha iyi göründüğü için cevapçı kontratı düzeltir.
 
 
 
 
 
 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret109176
Hava Durumu
Anlık
Yarın
9° 6°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.27735.2985
Euro6.02466.0488