• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

BRİÇTE SAYISAL KURALLAR

SAYILARLA BRİÇ
SAYILARLA BRİÇ KURALLARI

2 , 3 ve 4 KURALI

Pre-emptive açış kuralıdır . Kayıp el sayısına dayanmaktadır ve zon durumuna göre adlandırılmaktadır .
Önce kayıp el sayısını ( A,K,Q ) , toplam el 13’ten çıkarılarak , kazanılan el sayısı bulunmaktadır .
Örnek açıcı eli :
♠ 7 , ♥ K Q J 10 8 4 3 , ♦ 8 2 , ♣ 7 5 4

Kayıp el sayısı : 1 pik + 1 kör + 2 karo + 3 trefli = Toplam 7 kayıp
13 – 7 = 6 kazanılacak el sayısı
Zon durumuna göre , alınacak el sayısı 2,3,4 noksan olabilir .

I – Siz zonda . rakip zonda değil : Alınabilecek el sayısına 2 el daha ekleyebilirsiniz . ( 2 kuralı )
II – Zon durumu aynı : Alınabilecek el sayısına 3 el daha ekleyebilirsiniz . ( 3 kuralı )
III – Siz zonda değil , rakip zonda : Alınabilecek el sayısına 4 el daha ekleyerek açabilirsiniz . ( 4 kuralı )
Yukarıdaki örnek eli I. Durumda 2 kör , II. Durumda 3 kör , III. Durumda 4 kör olarak açabilirsiniz .

7 KURALI

Mr. Gerald Fox tarafından ortaya konulmuştur . Sanzatu ( NT ) oynandığında , rakibin açılış renginde , o renkten Ası’nız varsa kaç tur el almadan bağışlıya bileceğinizi gösteren kuraldır.
Rakibin açış renginden sizde ve yerde olan toplam kart sayısını , sabit sayı olan 7’den çıkarttığınızda , kalan sayı kadar el bağışlıya bilirsiniz .

Örnek : Rakip Pik açıldı . Sizde A 9 8 ve yerde de 4 2 var , yani toplam 5 kartınız var . 7 – 5 = 2 olduğuna göre , 2 tur Ası’nızla almadan boşlayabilirsiniz , 3cü turda alırsınız .


8 KURALI

Rakibin 1 NT açışına karşı , direkt üstte oturanın 2 renkli elle müdahale edip etmeme ( DONT , Cappaletti , Brozel , Landy vs. oynanıyorsa ) kararını verebilmesi için kullanılır .
Burada geçerli kural el dağılımına bağlıdır . Kayıp eller kuralına göre ( Losing Trick Count – LOTT ) , elimizdeki toplam kayıp el sayısını , uzun 2 rengin toplam kart sayısından çıkarttığımızda aradaki fark 2’ye eşit veya büyük ise , 6 puan ve hatta 5-4 dağılım dahi olsa konuşabiliriz ; fark 2’den küçükse pas geçmeliyiz .
Elinizde bulunmayan her A , K , Q için 1 kayıp , tekli kart için yine 1 kayıp ve çift kart için 2 kayıp sayabilirsiniz .Örnek 1 :
♠ A Q 9 7 2 , ♥ K 5 4 , ♦ 9 5 , ♣ K 8 2

Kayıp el sayısı : 1 pik + 2 kör + 2 karo + 2 trefli = 7
Uzun 2 renk toplamı : 5 pik + 3 kör = 8
Kart toplamı – kayıp el sayısı : 8 – 7 = 1 sayısı 2 ‘ den küçük olduğu için 12 Hcp’ye rağmen pas geçerek , defans eli olarak değerlendirmek gerekir.

Örnek 2 :
♠ K 8 5 4 3 , ♥ K 7 6 4 2 , ♦ 8 4 , ♣ 4

Kayıp el sayısı : 2 pik + 2 kör + 2 karo +1 trefli = 7
Uzun 2 renk toplamı : 5 pik + 5 kör = 10
10 – 7 = 3 sayısı 2’den büyüktür ; aslında 6 Hcp olmasına rağmen konuşabiliriz .


DİĞER 8 KURALI

Pre-emptive açışlarda Renk Kalitesi ( S Q ) kuralıdır . Zayıf açış renginizdeki kart sayısını , bu renkteki onör kart sayısı ( A , K , Q ) ile topladığınızda toplam sayı 8 ise 2 seviyesinde , toplam sayı 9 ise 3 seviyesinde pre-emptive açış yapabilirsiniz .Renk kalitesi hesaplanırken , en az 6 adet olan renkten A,K,Q yoksa J ve 10’lu el kaliteli renk olarak sayılmaz. Örneğin : J 10 8 6 4 3 ‘te 6’lı renk olmasına rağmen SQ = sadece 6 kart .Diğer örnekte ise K J 8 6 5 3’te yüksek onör olduğu için J’de değer olarak sayılabilir . SQ = 6 kart + 2 onör = 8 , şu halde 2 seviyesinde pre-emptive açış yapabiliriz .

9 KURALI (TRAPPING PASS KURALI)

Mel Calchamiro tarafından ortaya konulmuştur.
Yeniden Açış Konturu – Pas – Yeniden Konuşma

Örnek sekans :
W N E S
1 ♠
2 ♥ Pass Pass ?

Ne zaman kontur ile sekansa devam edebiliriz ?
İlk açış konuşmasını siz yapmışsanız
LHO ( soldaki rakip ) üste konuşma yaptıysa
Ortağınız pas geçtiyse
Rakibin ortağı pas geçtiyse


Ortağınız ( N ) neden pas geçmiş olabilir ?
Deklare verecek hiçbir değeri yoktur,veya
Rakibe ceza konturu atmak için bekleyişe geçmiştir , çünkü direkt kontur atarsa negatif kontur olarak anlaşılabilir.


Bu iki ihtimalden hangisi daha gerçekçidir ?
Şayet rakibin renginden elinizde 1 veya 2 adet varsa , ortağınız ceza konturu için fırsat kollamaktadır .
Şayet rakibin renginden 3 veya daha fazla kartınız varsa , ya elinizde koz olabilecek yeterli sayıda kart yoktur veya sizin renginizden hiç yoktur .

Yeniden Açış Kuralları :
Şayet rakibin renginden elinizde 1 , 2 adet varsa , kontur atarak yeniden açış yapabilirsiniz ; eliniz take-out konturuna uygun olmasa bile.
Rakibin renginde 3 veya daha fazla kart varsa , elinizde uygun ekstra değerler olmadıkça pas geçiniz . İhtimaldir ki ortağınız kozunuza desteği olmadığı için zaten pas geçmiştir.

Ortağınıza Cevap ve 9 Kuralı :
Sizin sekansa devam konturunuzda , ortağınız şu davranışları gösterebilir :
En iyi rengini deklare edebilir .
İlk açış renginizi yükseltebilir .
Cezaya çevirmek için pas geçebilir. Şayet Pas ile konuşma arasında kararsız ise “ 9 Kuralı “ yardımcı olur .

9 Kuralı :

Ortak şu konuları değerlendirerek toplam sonuca ulaşır :
Kontratın seviyesi
Rakibin konuştuğu renkteki kart sayısı
Rakibin rengindeki onör sayısı ( 10’ lu dahil )
Şayet toplam 9 veya daha fazla ise , ortağınız konturunuzu cezaya çevirmek için pas geçebilir .Şayet toplam 8 veya daha az ise konuşur .

Örnek :
Kontratın seviyesi 2 ve ortağın elinde rakibin rengi şu şekildedir . A Q x x x . Kontrat seviyesi 2 + rakibin renginde kart sayısı 5 + Onör sayısı 2 ve toplam = 9 . Bu durumda ortağınız pas geçmelidir . Şayet eli A Q x x ise toplam 8 olacağından uygun deklareyi vermelidir .Yukarıdaki her iki örnektede , kontrat seviyesi 3 ise , ortağın pas geçmesi en uygun olacaktır .

Örnek : Siz LHO Ortak RHO

1 ♥ 2 ♦ Pass Pass
?

Değişik El Örnekleri :
♠ ♥ ♦ ♣ Hcp
1. K 7 5 A K 8 4 2 9 A 7 6 3 14
2. 8 6 A K 7 6 5 7 A Q 8 6 5 13
3. K 9 7 4 A K 8 7 5 Q 8 6 6 12
4. K 7 3 A K 9 8 6 5 - J 10 9 2 11Çözümler :
Kontur : Güzel bir defans eli ve okunmamış renklere destek. Ortağınızda değerler olması ümidiyle , ortağınızın rakip renge kontur atmasını veya konuşmasını sağlayabilirsiniz .
Kontur : Şayet ortağınız 2 ♥ veya 3 ♣ derse mesele yok. Şayet ortağınız 2 ♠ derse , sizde 3 ♣ diyebilirsiniz . Şayet ortağınız pas geçerse rakibin kozunda elinde yığılma var demektir .
Pas : Elinizde sadece 3 adet rakibin kozundan var ve ekstra değerlerde yok , ayrıca ortağınızda sizin kozunuzdan hiç olmayabilirde .
Yeni deklareniz 2 ♥ : Şigan renk ile kontur riskli olabilir . Ortağınızın elinde rakip kozdan bir ihtimal yeterince olması mümkünse de , eliniz defans eli olarak elverişli değildir.

Yarışmada ( kompetisyon ) Cevapçı olarak durumunuz :
Ortak RHO Siz LHO
1 ♥ 2 ♦ Pass Pass
Kontur Pass ?

Örnek eller : ♠ ♥ ♦ ♣ Hcp
5. J 5 4 8 K J 10 6 2 A 8 4 3 9
6. J 5 3 8 4 K 7 6 5 Q 9 6 3 6
7. J 6 8 2 K 9 2 J 8 7 6 4 3 5

Çözümler :
Pas : Negatif Kontur atan ortağınızın pozisyonuna tam uygunsunuz. Eliniz “ 9 Kuralına “ uygun .Seviye 2 + Rakip Koz Kart Sayısı 5 + Onör kart sayısı 3 = 10 > 9
Deklare 2 ♥ : Pas geçmek için çok zayıfsınız . Ortağınızın konturunu koruyunuz . Eliniz “ 9 Kuralına “ uygun değil .
Deklare 3 ♣: Pas geçmek için çok zayıfsınız. Ortağınızın konturunu koruyunuz. Eliniz “ 9 Kuralına “ uygun değil .

11 KURALI

1890 yılında Foster tarafından ortaya konulmuştur.

Ortağınız açılışını bir rengin dördüncü kartından yapıyorsa , açılış kartının üzerinde yazan kendi sayısını 11’den çıkarttığınız taktirde , geriye kalan sayı diğer üç eldeki açılış sayısından büyük kartların sayısal toplamını verir . Kendi elinizde ve yerdeki kartlarda açılış sayısından büyük sayıdaki kartların toplam sayısını , daha önce bulduğunuz farktan çıkardığınızda , oynamakta olan rakibin elindeki büyük kart sayısını verir .

Örnek :
Ortak Yer Siz ( oynayan )
Q 10 9 7 K 6 4 A J 5 8 3 2

Ortağınız 4cü kart olan 7’liyi açıldığında 11 – 7 = 4 adet bu sayıyı geçen kart diğer üç oyuncuda demektir . Yerde ve sizde 7’liyi geçen toplam 3 kart ( A , K , J ) var . 4 – 3 = 1 . Şu halde oynayan rakipte 7’liyi geçen sadece 1 marka kart var demektir .


10 VE 12 KURALI

Tıpkı 11 kuralı gibidir . Şayet ortağınız koz oyunlarında 3cüden açılış yapıyorsa 15 – 3 = 12 kuralı geçerlidir.
Eğer 5ciden açılış yapıyorsa 15 – 5 = 10 kuralı geçerlidir .
Burada önemli olan nokta , ortağınızın 3 veya 5ciden açıldığını anlayabilmektir .

13 KURALI

Dorothy Martin tarafından yayınlanmıştır .

Kuvvetli 2 ♣ açışı için kullanılır . 22 Hcp’den az puanınız varsa , bir renkle mi yoksa 2 ♣ ile mi açacağınız konusunda kararsız kaldığınızda kullanılır .
Defans elinizi toplayınız . ( A = 1 , AK = 2 , KQ = 1 , Kx = ½ , QJx = ½ ) . Bulduğunuz toplamı 2 ile çarpınız .
Bütün renklerdeki 3’ten fazla uzun renkteki kart sayısını toplayınız . Her iki değerin toplamı 13 veya daha büyükse , 2 ♣ ile açınız .

Örnek :
♠ A K J x x x x , ♥ K Q J x x , ♦ A , ♣ -- ; Hcp ( toplam onör puan ) = 18

Defans el toplamı : [♠ ( AK ) =2] + [♥ ( KQ ) = 1] + [♦ ( A ) = 1] = 4
Bunu 2 ile çarpınız . 4 x 2 = 8*
Uzunluk toplamı : 4 pik + 2 kör = 6* ( 3’ten fazla kart sayısı )
Genel toplam 8 + 6 = 14 , kurala göre 13 ‘ten büyük olduğuna göre , 18 Hcp olmasına rağmen 2 ♣ ile açınız .

Örnek :
♠ A K J x x x , ♥ K Q J x , ♦ A x x ; ♣ -- ; Hcp = 18

Defans el toplamı : 2 pik + 1 kör + 1 karo = 4
4 x 2 = 8*
Uzunluk toplamı : 3 pik + 1 kör = 4*
Genel toplam : 8 + 4 =12 . Kurala göre 13’ten küçük olduğu için 2 ♣ ile açamazsınız ; sadece 1 ♠ açışı yapabilirsiniz .


15 KURALI

Max Hardy ve Marty Bergen tarafından geliştirilmiştir .
Don Pearson ‘ a atfen “ Pearson Points “ olarak da adlandırılmaktadır .

4 cü pozisyonda oturan oyuncunun , kendisinden önceki üç oyuncunun pas geçmesi halinde , açmaya yeterli olmayan bir elle , açıp veya açmamak için karar verebilmesi amacıyla kullanılan bir kuraldır .
Hangi renkten olduğuna ve dağılımına bakmaksızın elinizdeki onör puanlar ( Hcp ) ile elinizdeki pik renginden olan kartların sayısını toplayarak en azından 15 sayısına ulaşabiliyorsanız , açış yapabilirsiniz . Burada amaç , pikleri siz kontrol ettiğinize göre , rakiplerin üste konuşmaya cesaret edemeyecekleri , etseler de zararlı çıkacakları varsayımına dayanmaktadır .
Örnek :
♠ ♥ ♦ ♣ Hcp

A x x x K x x Q J x J x x 11

Onör puan toplamı ( 11 ) + pik sayısı ( 4 ) = 15 , 1 ♠ ile açabilirsiniz .
( Şart : Pas – Pas – Pas - ? <> 4cü durumda )

DİĞER 15 KURALI
Matematiksel hesap kuralıdır .
Ortağınızın anlaşma gereği yapmış olduğu ilk açılışın 3 ,4 veya 5ci’den olması durumunda , oyunu oynayan rakibin elinde açılış yapılan renkteki karttan kaç adet olduğunu bulma esasına dayanır .
Açılış yapılan rengin sıra sayısı , 15’den çıkarıldığında kalan sayı kural numarasını verir . Bulunan kural sayısından , açılınan kartın üzerindeki kart numarası çıkarılarak kalan sayıdan yerdeki ve elinizdeki o renkten kartların toplam sayısı çıkarıldığında , kalan sayı size oynayanın elinde açılış yapılan renkteki karttan kaç adet olduğunu gösterir .
4cü karttan açılış yapılıyorsa, 15-4 = 11 kuralı geçerlidir .
3cü karttan açılış yapılıyorsa, 15-3 = 12 kuralı geçerlidir .
5ci karttan açılış yapılıyorsa , 15-5 = 10 kuralı geçerlidir .

16 KURALI

1 NT açışını 3 NT’ye yükseltebilmek için kullanılır .
Ortağınız 1 NT ile açtığında , RHO’nun pas geçmesi durumunda , açışı yükseltebilmek için ; elinizdeki Hcp(onör) puanlar ile elinizdeki 8’li ve daha büyük kartların sayısı ile toplayınız ; şayet toplam 16’dan büyük ise ihaleyi 3 NT’ye artırabilirsiniz . Böylece 8 puanla 2 NT diyerek , ortak max. NT açışı yapmışsa 3 NT’ye davet etmek veya ‘ NT’nin transfer ile minör staymanı amacıyla kullanılması halinde bu sıkıntıları ortadan kaldırır .
Örnek : ♠ ♥ ♦ ♣ Hcp
K 9 3 J 8 2 K 9 4 3 Q 7 5 9

( Onör puan : 9 ) + ( 8’li ve büyük kart sayısı : 7 ) = 16
Şu halde 1 NT açışını 3 NT’ye yükseltebilirsiniz .

17 KURALI

ACBL ( American Contract Bridge Leaugue : Amerika Kontrat Briç Ligi ) , Zeke Grabour tarafından ortaya konulmuştur .
Ortağınızın zayıf 2 açış yapması halinde , açış renginde oyun ( zon , game ) ilan edebilmek için kullanılır .
Elinizdeki onör puan(Hcp) ile yine elinizdeki açış rengindeki koz sayısını toplayınız , şayet toplam en az 17 ise , açış renginden oyun ilan ediniz ( 2 ♥ – 4 ♥ ; 2 ♠ – 4 ♠ gibi ) .Örnek : Ortağın 2 ♥ ile açması durumunda ;
♠ ♥ ♦ ♣ Hcp

Q x J x x A Q x x K Q x x 14
( Onör puan : 14 ) + ( koz sayısı : 3 ) = 17
Şu halde 2 ♥ açışını , 4 ♥ ‘e yükseltebilirsiniz .


20 KURALI

Marty Bergen tarafından ortaya konulmuştur .
Birinci ve ikinci oturuş pozisyonunda iseniz ve eliniz açış sınırında , yani 12 ( Hcp) puan’dan az ise oyunu açıp açmamaya karar verebilmenize yarayan bir kuraldır . Üçüncü ve dördüncü oturuş pozisyonları için uygun bir kural değildir .
Diğer bir tavsiye ise , açma değerinin altındaki bir elle açış yapabilmek için en az 2 adet hemen alıcı eliniz ( Quick Tricks ,QT) olmalıdır . Ama kurala uyan bazı ellerle 1 veya 1.5 hemen alıcı ellerle ( QT ) dahi açma imkanınız vardır .
Diğer tavsiye edilen bir konu ise , bu kuralı kullandığınızda hiçbir renkte toplam 2 hemen alıcı elden fazla güç olmamalıdır .
Kuralla ilgili diğer bir önemli nokta ise , alıcı değerler veya iş gören kartların
( Working Cards ) iki uzun renkte yer almış olmalarına dikkat etmelidir .
Kurala göre , elinizdeki onör puanlar ( Hcp ) ile en uzun 2 renkteki kartların toplamı 20 veya daha büyük ise , bir veya ikinci oturuş pozisyonunda oyunu açmaya karar verebilirsiniz .
Örnek I : ♠ ♥ ♦ ♣ Hcp QT
6 A 10 9 8 5 A 10 9 6 3 Q 2 10 2

Bu elde 10 onör puanı vardır . Diğer yandan 2 uzun renk olan Kör ve Karodaki kartların toplam sayısı yine 10’dur . Toplam 20’yi vermektedir . Şu halde açış kuralı geçerlidir . Dikkat edilirse hemen alıcı ellerin ikisi de uzun renklerde yer almıştır . Şu halde oyuncu her durumda açışı rahatlıkla yapabilir .
Örnek II : ♠ ♥ ♦ ♣ Hcp QT

A 10 9 8 7 4 K 9 8 7 5 K 4 10 2

Bu elde de keza 10 onör puan , 10 adet uzun renk toplamı mevcut , yani toplam 20 etmektedir . Ayrıca hemen alıcı el sayısı da 2’dir . Ama değerler iki uzun renkte yer almamaktadır . İki uzun rengin iş gören kart değeri 0.5’ tir. Şu halde toplamın 20 olmasına rağmen bu elle açış yapmanın hiçbir anlamı ve yararı yoktur .

Quick Tricks ( hemen alıcı eller ) Metodu :

AK = 2 QT , AQ = 1.5 QT , A = 1 QT , KQ = 1 QT , Kx = 0.5 QT
26 KURALI

Mr. Harold Schogger tarafından ortaya konulmuştur .
Küçük Şilem Splinter Kuralıdır .
( T S S S S R ) ( Twenty – Six Small Slam Splinter Rule )

Şayet ortağınız splinter deklare verirse ve elinizdeki splinter rengin dışındaki puan değerleri ile ortağınızın vatettiği puanların toplamı 26 veya daha fazla ise hemen şilem arayışına geçerek veya cue-bid veya As sorma yöntemleriyle hemen şilem arayabilirsiniz .

Örnek I : Siz Ortağınız
♠ : A K 8 7 3 ♠ : Q J 6 5
♥ : 4 3 ♥ : A K 6 5 2
♦ : A Q 6 5 ♦ : K 8 3
♣ : J 3 ♣ : 7
Açış : 1 pik ( 14 Hcp ) Cevap : 4 trefli ( splinter ) ( 13 Hcp )

Siz 1 ♠ açıyorsunuz , ortağınız 4’lü ♠ tutuşu , 13+ puan ve tekli renkle splinter yaparak 4 ♣ diyor . Siz hemen splinter rengi olan trefli dışındaki puanları topluyorsunuz ve 13 puanı buluyorsunuz . Ortağınız splinter yaparak 13 – 15 puanı garanti etmektedir . Şu halde trefli dışındaki sizin 13 puanınızla , ortağınızın vatettiği en az 13 puanı topladığınızda 26 sayısına ulaştığınızdan derhal kolaylıkla şilem arayışına geçebilirsiniz .

Örnek II
: Siz Ortağınız
♠ : A K 8 7 3 ♠ : Q J 6 5
♥ : 4 3 ♥ : A K 6 5 2
♦ : Q 2 ♦ : K 8 3
♣ : K Q 6 2 ♣ : 7
Açış : 1 pik ( 14 Hcp ) Cevap : 4 trefli ( splinter ) ( 13 Hcp )
Burada trefli dışındaki puanlarınızın toplamı sadece 9 ‘dur . Garanti edilen puan 13 – 15 olduğuna göre ( 13 – 15 + 9 = 22 – 24 ) toplam puan 26 ‘ dan küçük olduğu için şilem mümkün görülmeyerek şilem arayışına geçilmez . Halbuki görüldüğü gibi her iki örnekte de iki eldeki puanların ( Hcp ) toplamı 27 olmasına rağmen , ikinci örnekte şilem arayışı yapmamamızın nedeni ise “ 26 Kuralı “ nın geçerli olmayışıdır .
15, 17 ve 20 KURALLARI
 
 
A. 15 KURALI:
 
Kuralların anasıdır. Kaçıncıdan atak ediyorsa kaçtan çıkarıcaktım diye ezberlemenize gerek yok. Ana kural 15 kuralıdır. Partnerlik anlaşmanıza göre atağın kaçıncıdan geldiğini biliyorsunuzdur. (Örneğin koz oyunlarında 3-5, NT defansındaysanız 2-4 veya hep 4’üncü vbg.) Bu sayıyı 15 den çıkarın. Kalan sayıdan atak kartının markasını (sayısını) çıkarın problemi çözmüş olursunuz.
 
Örnek:
 
i. Sanzatu defansındasınız ve partnerlik anlaşmanız uyarınca ortağınızın 4’cü büyükten atak yaptığını biliyorsunuz. (15 - 4 = 11)
ii. Ortağınızın atak kartı 7’li (11 -7 = 4)
iii. Şimdi ortağınızın elinde o renkten 7 liyi geçen 3 kart olduğunu zaten biliyorsunuz. Dışarıda ise 7 liyi geçen 4 kart var. Yer açıldı gördünüz. Elinizi de görüyorsunuz. Yerde 7’liden büyük kaç kart var? Elinizde 7’liyi geçen kaç kart var? Deklareleri de hatırlıyarak nasıl oynamanız gerektiğine karar verin. 
 
B. 17 KURALI:
 
         Partneriniz pre-emptive oyun açtığında “puan + fit adediniz   17” ise (Fit adediniz 2 den az olamamak kaydıyla) partnerinizin deklaresini zona kaldırabilirsiniz.
 
         Örnek : 15 puan + 2 kozfiti, veya 14 puan + 3 koz fiti vbg.
 
C. 20 KURALI:
 
         Elinizdeki 2 uzun rekteki kartların sayısı + puanınız 20 ise (Puanlarınızın o renklerinizde olması kaydıyla) oyunu açabilirsiniz.
 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret109176
Hava Durumu
Anlık
Yarın
9° 6°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.27735.2985
Euro6.02466.0488